ឃុំស្រង់

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំស្រង់ មាន ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំក្រាំងអំពិល ឃុំព្រៃញាតិ និង ឃុំស្នំក្រពើ ឃុំក្រាំងអំពិល និង ឃុំស្វាយចចិប ឃុំស្វាយរំពារ និង ឃុំស្ដុក

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]