ឃុំមហាឫស្សី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំមហាឫស្សី (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មាន ភូមិ÷

ឃុំមហាឫស្សី
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

50303 មហាឫស្សី Moha Ruessei លេខ​៤៩៣​ប្រ.ក ភូមិ 5030301 ទួលវាសនា Tuol Veasna លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030302 អង្គសុគន្ធា Angk Sokonthea លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030303 តារាជ្យ Ta Reach លេខ​៤៩៣​ប្រ.ក ភូមិ 5030304 អង្គ្កសខ្នាយ Angk Sa Khnay លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030305 ស្នួល Snuol លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030306 ព្រៃឃ្លោយ Prey Khlouy លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030307 កក់ធំ Kak Thum លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030308 ឈើលំ Chheu Lum លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030309 ក្រាំងស្បូវ Krang Sbov លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030310 ក្បាលរមាស Kbal Romeas លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030311 ក្រាំងឫស្សី Krang Ruessei លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030312 ទួលព្រិច Tuol Prich លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030313 ត្រពាំងទាប Trapeang Teab លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030314 ក្រាំងតាឡាត់ Krang Ta Lat លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030315 ព្រៃទំនប់ Prey Tumnob លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030316 ត្រពាំងចក Trapeang Chak លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030317 ត្រាចកុះ Trach Koh លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030318 អង្គរោង Angk Roung លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030319 សំរោងខ្ពស់ Samraong Khpos លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030320 ត្រពាំងអំពិល Trapeang Ampil លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030321 ក្រាំងឈើនាង Krang Chheu Neang លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030322 អង្គរ.មាស Angkor meas

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំមហាឫស្សី ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មាន ភូមិគឺ

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំមហាឬស្សី ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំសំរោង ឃុំស្នំក្រពើ ឃុំសូរភី និង ឃុំក្រាំងលាវ ឃុំស្ដុក និង ឃុំព្រៃវិហារ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

គ្រឹស្ដសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]