ស្រុកបរសេដ្ឋ

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកបរសេដ្ឋ (អង់គ្លេស: Basedth District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលមានរដ្ឋបាល ១៥ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកបរសេដ្ឋ
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស
៥០១០១ ឃុំបរសេដ្ឋ Basedth Commune
៥០១០២ ឃុំកាត់ភ្លុក Kat Phluk Commune
៥០១០៣ ឃុំនិទាន Nitean Commune
៥០១០៤ ឃុំភក្ដី Pheakdei Commune
៥០១០៥ ឃុំភារីមានជ័យ Pheari Mean Chey Commune
៥០១០៦ ឃុំផុង Phong Commune
៥០១០៧ ឃុំពោធិអង្ក្រង Pou Angkrang Commune
៥០១០៨ ឃុំពោធិ៍ចំរើន Pou Chamraeun Commune
៥០១០៩ ឃុំពោធិ៍ម្រាល Pou Mreal Commune
៥០១១០ ឃុំស្វាយចចិប Svay Chacheb Commune
៥០១១១ ឃុំទួលអំពិល Tuol Ampil Commune
៥០១១២ ឃុំទួលសាលា Tuol Sala Commune
៥០១១៣ ឃុំកក់ Kak Commune
៥០១១៤ ឃុំស្វាយរំពារ Svay Rumpear Commune
៥០១១៥ ឃុំព្រះខែ Preah Khae Commune

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]