ឃុំស្គុះ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្គុះ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មាន ភូមិ÷

ឃុំស្គុះ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស រយៈបណ្ដោយ រយៈទទឹង
05071001 ភូមិ បិល Bel Village 447719 1263078
05071002 ភូមិ ក្រាំង Krang Village 448102 1263078
05071003 ភូមិ គោករងៀង Kouk Rongieng Village 448964 1262782
05071004 ភូមិ ក្រាំងមេត្រី Krang Metrei Village 450424 1261915
05071005 ភូមិ អូរស្នោ Ou Snao Village 452374 1261216
05071006 ភូមិ ស្វាយដង្គំ Svay Dangkum Village 451799 1259880
05071007 ភូមិ ដូនអាត់ Doun At Village 450611 1259716
05071008 ភូមិ ក្រាំងក្រូច Krang Kruoch Village 449467 1260467
05071009 ភូមិ ក្រាំងត្រឡាច Krang Tralach Village 448941 1260376
05071010 ភូមិ ព្រៃពង្រ Prey Pongro Village 448261 1259662
05071011 ភូមិ ត្រពាំងអង្គ Trapeang Angk Village 447962 1258957
05071012 ភូមិ​ អន្លង់ស្នោ Anlong Snao Village 447667 1258595
05071013 ភូមិ រើងពើង Reung Peung Village 446184 1259146
05071014 ភូមិ ក្រាំងអំពិល Krang Ampil Village 448015 1260820
05071015 ភូមិ​ ត្រពាំងស្រង់ Trapeang Srang Village 447479 1261074
05071016 ភូមិ ទឹកលិច Tuek Lich Village 448134 1261622
05071017 ភូមិ ព្រៃបេង Prey Beng Village 447837 1261813
05071018 ភូមិ ព្រៃត្រាច Prey Trach Village 447171 1261214
05071019 ភូមិ ត្រពាំងតាលួង Trapeang Ta Luong Village 445130 1261509
05071020 ភូមិ ព្រៃរងៀង Prey Rongieng Village 445868 1263003
05071021 ភូមិ ទន្លាប់ Tonloab Village 447327 1262957

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំ មាន ភូមិគឺ÷

 • បិល
 • ក្រាំង
 • គោករងៀង
 • ក្រាំងមេត្រី
 • អូរស្នោ
 • ស្វាយដង្គំ
 • ដូនអាត់
 • ក្រាំងក្រូច
 • ក្រាំងត្រឡាច
 • ព្រៃពង្រ
 • ត្រពាំងអង្គ
 • អន្លង់ស្នោ
 • រើងពើង
 • ក្រាំងអំពិល
 • ត្រពាំងស្រង់
 • ទឹកលិច
 • ព្រៃបេង
 • ព្រៃត្រាច
 • ត្រពាំងតាលួង
 • ព្រៃរងៀង
 • ទន្លាប់

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
សង្កាត់ស្វាយក្រវ៉ាន់​ និង ឃុំរលាំងចក​ ឃុំសែនដី​ ឃុំកាហែង និង ធម្មតាអរ ឃុំក្រាំងអំពិល

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]