ឃុំស្ដុក

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឃុំស្តុក)
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំស្ដុក មាន ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំស្រង់ ឃុំស្នំក្រពើ និង ឃុំមហាឫស្សី ឃុំព្រៃវិហារ ឃុំស្វាយរំពារ ឃុំភារីមានជ័យ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]