ឃុំវាល(ស្រុកគងពិសី)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំវាល(ស្រុកគងពិសី) (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មាន ភូមិ÷

ឃុំវាល(ស្រុកគងពិសី)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

50313 វាល Veal លេខ​៤៩៣​ប្រ.ក ភូមិ 5031301 ត្បូងភ្នំ Tboung Phnum លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031302 ត្រាវ Trav លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031303 ក្រសាំងជីមែ Krasang Chi Meae លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031304 ព្រៃស្ដេច Prey Sdach លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031305 ព្រៃខ្លុង Prey Khlong លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031306 ព្រៃខ្ញែ Prey Khmer លេខ៤៩៣​ប្រ.ក ភូមិ 5031307 ព្រៃទទឹងខាងលិ Prey Totueng Khang Lech លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031308 ត្រពាំងពោធិ៍ Trapeang Pou លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031309 ព្រៃទទឹងខាងកើ Prey Totueng Khang Kaeut លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031310 ថ្មបាំង Thma Bang លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031311 តាយ៉ង Ta Yang លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031312 ព្រៃជ្រៃ Prey Chrey លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031313 ត្រពាំងវែង Trapeang Veaeng លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031314 ទួលល្វា Tuol Lvea លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031315 ឈើទាលជ្រុំ Chheu Teal Chrum លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031316 ព្រៃស្បាត Prey Sbat លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031317 ទួលខ្ពស់ Tuol Khpos លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031318 ត្បូងបឹង Tboung Boeng លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031319 ក្រាំងទាវ Krang Teav លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031320 លិចបឹង` Lech Boeng លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031321 ព្រៃស្បូវ Prey Sbov លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5031322 ចាម Cham

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំវាល(ស្រុកគងពិសី) ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មាន ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំរកាកោះ និង ឃុំព្រះនិព្វាន ឃុំអង្គពពេល ឃុំព្រៃញាតិ ឃុំជង្រុក

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]