ឃុំពេជ្រមុនី

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឃុំពេជ្ញមុនី)

ឃុំពេជ្រមុនី (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មាន ភូមិ÷

ឃុំពេជ្រមុនី
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

50304 ពេជ្រមុនី Pechr Muni លេខ​៤៩៣​ប្រ.ក ភូមិ 5030401 ពន្លឺខែ Ponlueu Khae លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030402 កន្លែងរមាស Kanlaeng Romeas លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030403 ត្រពាំងស្នួល Trapeang Snuol លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030404 ត្រពាំងថ្នល់ Trapeang Thnal លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030405 ពេជ្រមុនី Pechr Muni លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030406 ត្រពាំងរកា Trapeang Roka លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030407 ថ្នល់បត់ Thnal Bat លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030408 ទួលព្រីង Tuol Pring លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030409 ទួលម្អម Tuol M'am លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030410 គោកដង្កោ Kouk Dangkao លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030411 គគ្រួស Kokruos លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030412 ចាស់ Chas លេខ ៤៩៣ ប្រ.ក ភូមិ 5030413 ផ្ចឹកជ្រុំ Phchoek Chrum

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំពេជ្រមុនី ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺមាន ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំសែនដី ឃុំព្រៃញាតិ ឃុំសែនដី ឃុំទឹកល្អក់

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]