ឃុំអមលាំង

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំអមលាំង មាន ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំអមលាំង ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំត្រពាំងជោ​ ឃុំក្បាលទឹក​ ឃុំត្រពាំងជោ និង ឃុំសង្កែសាទប ឃុំប្រាំបីមុម

អប់រំយុវជននិងកីឡា[កែប្រែ]

បឋមសិក្សាឃុំអមលាំង[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យឃុំអមលាំង[កែប្រែ]

សាសនាព្រះពុទ្ធ[កែប្រែ]

វត្តព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារអមលាំង[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋានទឹកធ្លាក់ជ្រៀវ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះយោបល់[កែប្រែ]