ឃុំទួលអំពិល

ពីវិគីភីឌា

ឃុំទួលអំពិល (អង់គ្លេស: Tuol Ampil Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានរដ្ឋបាលចំណុះ ១៥ភូមិ÷

ឃុំទួលអំពិល
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
៥០១១១០១ ភូមិសង្គ្រាមបូរណ៍ Sangkream Bour Village
៥០១១១០២ ភូមិរកាពក Roka Pok Village
៥០១១១០៣ ភូមិត្រពាំងជំរៅ Trapeang Chumrov Village
៥០១១១០៤ ភូមិត្រពាំងខ្យង Trapeang Khyang Village
៥០១១១០៥ ភូមិព្រៃពាយ Prey Peay Village
៥០១១១០៦ ភូមិព្រៃខ្លា Prey Khla Village
៥០១១១០៧ ភូមិអង្គក្ដី Angk Kdei Village
៥០១១១០៨ ភូមិត្រពាំងទន្លាប់ Trapeang Tonloab Village
៥០១១១០៩ ភូមិដំណាក់ត្រាច Damnak Trach Village
៥០១១១១០ ភូមិព្រៃស្រឡែង Prey Sralaeng Village
៥០១១១១១ ភូមិអង្គរងាង Angk Rongeang Village
៥០១១១១២ ភូមិមីលាវ Mi Leav Village
៥០១១១១៣ ភូមិកែស្រែង Kae Sraeng Village
៥០១១១១៤ ភូមិផាន Phan Village
៥០១១១១៥ ភូមិតាម៉ឺន Ta Meun Village

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំព្រៃវិហារ​ ឃុំខ្វាវ​ ឃុំភារីមានជ័យ និង ឃុំនិទាន ឃុំពោធិអង្ក្រង

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]