អ.ម.អ.៣១៦៦-២:KH

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អ.ម.អ.៣១៦៦-២:KH រឺ ISO 3166-2:KH គឺជាច្រកចូលសម្រាប់កម្ពុជាក្នុង អ.ម.អ.៣១៦៦-២ ផ្នែកនៃបទដ្ឋានអ.ម.អ.៣១៦៦ បានចេញផ្សាយដោយអង្គការបមាណីយកម្មអន្តរជាតិ (អមអ) ដែលកំណត់ ក្រមសម្រាប់ឈ្មោះបំណែងចែករងសំខាន់ៗ (ឧ. ខេត្ត រឺ រដ្ឋ) នៃប្រទេសទាំងឡាយដែលបានកំណត់ក្រមក្នុង អ.ម.អ.៣១៦៦-១

ថ្មីៗនេះសម្រាប់កម្ពុជា ក្រម អ.ម.អ.៣១៦៦-២ គឺត្រូវបានកំណត់ឱ្យក្រុងស្វយ័ត៤ និង ខេត្ត២០

ក្រមនីមួយៗរួមមានពីរផ្នែក ដែលញែកគ្នាដោយសហសញ្ញា។ ផ្នែកទីមួយគឺ KH ក្រមអ.ម.អ.៣១៦៦-១ អាល់ផ្វា-២នៃកម្ពុជា។ ផ្នែកទីពីរគឺលេខ។ អង្គលេខត្រូវបានប្រើនៅពេលថ្មីៗនេះជាក្រមប្រៃសណីយ៍ លើកលែងចំពោះក្រម ១-៩ ចាប់ពីនោះត្រូវបញ្ចូល ០ ពីមុខលេខ (១ ក្លាយជា ០១) ទទួលបានក្រមប្រៃសណីយ៍ ចាប់ពីក្រមអ.ម.អ.:

  • ១–២១: ក្រុង និង ខេត្តស្វយ័តដូចនៅចុងទសវត្ស១៩៨០
  • ២២–២៤: ក្រុង និង ខេត្តស្វយ័តបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីទសវត្ស១៩៩០

ក្រមថ្មីៗ[កែប្រែ]

ឈ្មោះបំណែងចែករងត្រូវបានចុះបញ្ជីដូចនៅក្នុងបទដ្ឋានអ.ម.អ.៣១៦៦-២ ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារតំហែទាំអ.ម.អ.៣១៦៦ (អ.ម.អ.៣១៦៦/ភ.ត.)។

ឃ្លិកលើឆ្នុចក្នុងក្បាលតារាងដើម្បីចាត់ជាប្រភេទកាឡោននីមួយ។

ក្រម ឈ្មោះបំណែងចែករង ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមបំណែងចែករង
KH-២៣ កែប ខេត្ត
KH-២៤ ប៉ៃលិន ខេត្ត
KH-១៨ ព្រះសីហនុ ខេត្ត
KH-១២ ភ្នំពេញ រាជធានី
KH-២ បាត់ដំបង ខេត្ត
KH-១ បន្ទាយមានជ័យ ខេត្ត
KH-៣ កំពង់ចាម ខេត្ត
KH-៤ កំពង់ឆ្នាំង ខេត្ត
KH-៥ កំពង់ស្ពឺ ខេត្ត
KH-៦ កំពង់ធំ ខេត្ត
KH-៧ កំពត ខេត្ត
KH-៨ កណ្ដាល ខេត្ត
KH-៩ កោះកុង ខេត្ត
KH-១០ ក្រចេះ ខេត្ត
KH-១១ មណ្ឌលគីរី ខេត្ត
KH-២២ ឧត្តរមានជ័យ ខេត្ត
KH-១៥ ពោធិ៍សាត់ ខេត្ត
KH-១៣ ព្រះវិហារ ខេត្ត
KH-១៤ ព្រៃវែង ខេត្ត
KH-១៦ រតនគីរី ខេត្ត
KH-១៧ សៀមរាប ខេត្ត
KH-១៩ ស្ទឹងត្រែង ខេត្ត
KH-២០ ស្វាយរៀង ខេត្ត
KH-២១ តាកែវ ខេត្ត
KH-២៥ ត្បូងឃ្មុំ ខេត្ត

ការផ្លាស់ប្ដូរ[កែប្រែ]

ការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះច្រកចូលត្រូវបានគេប្រកាសក្នុងសំបុត្រព័ត៌មានខ្លះដោយអ.ម.អ.៣១៦៦/ភ.ត.តាំងពីការប្រកាសជាសាធារណៈលើកទីមួយនៃ អ.ម.អ.៣១៦៦-២ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨:

សំបុត្រព័ត៌មាន កាលបរិច្ឆេទដាក់ឱ្យប្រើ ពិពណ៌នាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសំបុត្រព័ត៌មាន ក្រម/ការផ្លាស់ប្ដូរបំណែងចែករង
សំបុត្រព័ត៌មានI-៤ ២០០២-១២-១០ ការបន្ថែមក្រុងមួយ បំណែងចែករងបន្ថែម:
KH-២៤ ក្រុងកែប

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

តំណខាងក្រៅ[កែប្រែ]