១ មករា

ពីវិគីភីឌា

១ មករា ជាថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំក្នុងប្រតិទិនគ្រីកូរី។ មាន ៣៦៤ ថ្ងៃដែលនៅសល់រហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំនោះ (៣៦៥ ក្នុងឆ្នាំបង្គ្រប់)។

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ[កែប្រែ]

ថ្ងៃខួបកំណើត[កែប្រែ]

ថ្ងៃ​មរណភាព[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Договор о Евразийском экономическом союзе Archived from the original on 2017-12-01