អេស្តូនី

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
អេស្តូនី 2021

ប្រទេសអេស្តូនី ជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សមុទ្របាល់ទិច អឺរុ៉ខាងជើង មានផ្ទៃដីចំនួន ៤៥.២២៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ មានរដ្ឋធានីតានឡិន មានភាសាផ្លូវការគឺភាសាអេស្តូនី និងមានប្រជាជនចំនួន១ លាននាក់(ក្នុងឆ្នាំ២០០៦) ប្រទេសអេស្តូនីបានប្រកាសឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ១៩១៨