ខេត្តព្រះសួគ៌ា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខេត្តព្រះសួគ៌ា ជាខេត្តរបស់ដែនដី កម្ពុជាក្រោម.png កម្ពុជាក្រោម កូសាំងស៊ីន

ប្រវត្តិខេត្ត[កែប្រែ]

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ខេត្តព្រះសួគ៌ា ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជាសាស្ត្រ[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]