ខេត្តកំពង់ឬស្សី

ពីវិគីភីឌា

ខេត្តកំពង់ឬស្សី (Kompong Russey) ជាខេត្តរបស់ដែនដី  កម្ពុជាក្រោម កូសាំងស៊ីន។ ដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងឆ្នាំ១៧៣២ ត្រូវយួនប្ដូរឈ្មោះទៅជា បេនត្រែ(Ben Tre)។

ប្រវត្តិខេត្ត[កែប្រែ]

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ខេត្តកំពង់ឬស្សី ត្រូវបានបែងចែកជា ស្រុក គឺ÷

ប្រជាសាស្ត្រ[កែប្រែ]

អប់រំ[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]