ឃុំលុងឃុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំលុងឃុង (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី មាន ៤ភូមិ÷

ឃុំលុងឃុង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៣០៤០១ ភូមិលុងឃុង Lung Khung Village
១៦០៣០៤០២ ភូមិប៉ាអរ Pa Ar Village
១៦០៣០៤០៣ ភូមិប៉ាយ៉ាង Pa Yang Village
១៦០៣០៤០៤ ភូមិជ្រាក Chreak Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំលុងឃុង

ឃុំលុងឃុង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំឡាមិញ​ស្រុកបរកែវ
 West	ឃុំកាចាញ​ស្រុកបានលុង
 South	ឃុំស៊ីដា​ស្រុកលំផាត់
 North	ឃុំទីងចាក់​ស្រុកបរកែវ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]