ឃុំស្វាយចេក(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្វាយចេក(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំស្វាយចេក(ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ)នេះមាន ១២ភូមិ[១]

ចំការគ
កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01080401 គោកខ្វាវ Kouk Khvav
01080402 ពន្សាយជើង Ponsay Cheung
01080403 ក្លឹង Kloeng
01080404 បែកចានចាស់ Baek Chan Chas
01080405 ពន្សាយត្បូង Ponsay Tboung
01080406 រកាថ្មី Roka Thmei
01080407 តាអុងលិច Ta Ong Lech
01080408 ស្លែង Slaeng
01080409 ថ្មី Thmei
01080410 ខ្វាវលិច Khvav Lech
01080411 សំរោង Samraong
01080412 ចំការគ Chamkar Ko

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]