កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំ១៩៨៩

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៤ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអ៊ីស្លាម៉ាបាដ ប្រទេស ប៉ាគីស្ថាន នៅឆ្នាំ១៩៨៩។

កំនត់ត្រាមេដាយ[កែប្រែ]

(ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានដាក់ពណ៌)

ចំនាត់ថ្នាក់ ប្រទេស Med 1.png មាស Med 2.png ប្រាក់ Med 3.png សំរិទ្ឋ សរុប
 ឥណ្ឌា ៦១ ៤៣ ២០ ១២៤
 ប៉ាគីស្ថាន ៤២ ៣៣ ២២ ៩៧
 ស្រីលង្កា ១០ ២១ ៣៧
 នេប៉ាល់ ១៣ ៣២ ៤៦
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស ១២ ២៤ ៣៧
 ប៊ូតាន
 ម៉ាល់ឌីវ
សរុប ១១១ ១១១ ១២២ ៣៤៤

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡា[កែប្រែ]


កីឡាអាស៊ីខាងត្បូង
កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៨៤ | ដាកា ១៩៨៥ | កាល់គុតតា ១៩៨៧ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ១៩៨៩ | កូឡុំបូ ១៩៩១ | ដាកា ១៩៩៣ | ម៉ាដ្រាស់ ១៩៩៥ | កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៩៩ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ២០០៤ | កូឡុំបូ ២០០៦