កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំ១៩៩៣

ពីវិគីភីឌា

កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៦ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងដាកា ប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស នៅឆ្នាំ១៩៩១។

កំនត់ត្រាមេដាយ[កែប្រែ]

(ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានដាក់ពណ៌)

ចំនាត់ថ្នាក់ ប្រទេស មាស ប្រាក់ សំរិទ្ឋ សរុប
 ឥណ្ឌា ៦០ ៤៦ ៣១ ១៣៧
 ប៉ាគីស្ថាន ២៣ ២២ ២០ ៦៥
 ស្រីលង្កា ២០ ២២ ៣៩ ៨១
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស ១១ ១៩ ៣២ ៦២
 នេប៉ាល់ ១៥ ២២
 ប៊ូតាន
 ម៉ាល់ឌីវ
សរុប ១១៥ ១១៥ ១៣៧ ៣៦៧

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡា[កែប្រែ]


កីឡាអាស៊ីខាងត្បូង
កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៨៤ | ដាកា ១៩៨៥ | កាល់គុតតា ១៩៨៧ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ១៩៨៩ | កូឡុំបូ ១៩៩១ | ដាកា ១៩៩៣ | ម៉ាដ្រាស់ ១៩៩៥ | កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៩៩ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ២០០៤ | កូឡុំបូ ២០០៦