កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំ២០០៤

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៩ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអ៊ីស្លាម៉ាបាដ ប្រទេស ប៉ាគីស្ថាន នៅឆ្នាំ២០០៤។ តាមកាលវិភាគ កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៩ត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០០១ទេ តែគេបានផ្អាកទៅវិញដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារភារវកម្ម​ថ្ងៃទី១១កញ្ញា នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

កំនត់ត្រាមេដាយ[កែប្រែ]

(ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានដាក់ពណ៌)

ចំនាត់ថ្នាក់ ប្រទេស Med 1.png មាស Med 2.png ប្រាក់ Med 3.png សំរិទ្ឋ សរុប
 ឥណ្ឌា ១០៣ ៥៧ ៣២ ១៩២
 ប៉ាគីស្ថាន ៣៨ ៥៥ ៥០ ១៤៣
 ស្រីលង្កា ១៧ ៣២ ៥៧ ១០៦
 នេប៉ាល់ ២០ ៣៣
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស ១៣ ២៤ ៤០
 ប៊ូតាន
 ម៉ាល់ឌីវ
សរុប ១៦៩ ១៦៦ ១២២ ៥២០

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡា[កែប្រែ]


កីឡាអាស៊ីខាងត្បូង
កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៨៤ | ដាកា ១៩៨៥ | កាល់គុតតា ១៩៨៧ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ១៩៨៩ | កូឡុំបូ ១៩៩១ | ដាកា ១៩៩៣ | ម៉ាដ្រាស់ ១៩៩៥ | កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៩៩ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ២០០៤ | កូឡុំបូ ២០០៦