ខ្នុរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

Jackfruit
Artocarpus heterophyllus fruits at tree.jpg
Jackfruit tree with fruit
Scientific classification
រជ្ជៈ:
(អឋានន្តរ):
(អឋានន្តរ):
(អឋានន្តរ):
លំដាប់:
អំបូរ:
Tribe:
Genus:
ប្រភេទ:
A. heterophyllus
Binomial name
Artocarpus heterophyllus
សមនាម[៣][៤][៥]

ខ្នុរ (ក៏ដូចជាដើមខ្នុរ (jack tree), ផ្លែខ្នុរ (jakfruit), រឺពេលខ្លះហៅថា ជែគ (jack) រឺ jak ; ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ Artocarpus heterophyllus ),[៦] គឺជាជំពូកនៃដើមឈើនៅក្នុងប្រភេទ Artocarpus នៃគ្រួសារ មន (Moraceae ). វាជាសន្តានទៅភាគខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍, ហើយជឿថាមានដើមកំណើតនៅក្នុងព្រៃក្នុងភាគខាងត្បូងនៃបស្ចឹមប្រទេស នៃប្រទេសឥណ្ឌា បច្ចុប្បន្នហៅថា Kerala, តាមឆ្នេរសមុទ្រKarnataka និង Maharashtra. ដើមឈើខ្នុរសមជាមួយនឹងដីទំនាបក្នុងតំបន់ត្រូពិច, ហើយផ្លែរបស់វាគឺជាផ្លែធំ,[៧] លូតលាស់ខ្លាំងបំផុត 80 pounds (36 kg) ក្នុងទម្ងន់និងឡើងលើ36 inches (90 cm) វែងនិង 20 inches (50 cm)ក្នុងវិជ្ឈមាត្រ[៨]

ដើមឈើខ្នុរជាដំនំាមានដំាទូទៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចនៃប្រទេស[[ឥណ្ឌា|ឥណ្ឌា, បង់ក្លាដែស, នែរប៉ាល់, សេរីល័ង្កា, វៀតណាម, ថៃ, ម៉ាឡេស៊ី, ឥណ្ឌូនេស៊ី, និងប្រទេស ភីលីពីន]]. ផ្លែខ្នុរក៏អាចរកឃើញនៅក្នុងអាហ្វ្រិចខាងកើត, ឧ., ក្នុងប្រទេសUganda, Tanzania, and Mauritius, គ្រប់កន្លែងក្នុង ប្រទេសប្រេស៊ីល និង ប្រជាជាតិតំបន់ការាអិព ដូចជាចាម៉ែកា(Jamaica).

សទ្ទ​ន័យ[កែប្រែ]

Jackfruits growing on the Trunk.

ពាក្យ‹‹ខ្នុរ››មកពី ភាសាព័រទុយហ្គាល Jaca , ពេលខ្លះគេថាបានមកពីពាក្យក្នុងភាសាម៉ាឡាយ៉ាឡំា, chakka (ម៉ាលេយ៉ាឡំា Chakka pazham : ചക്ക, តាមីល pila-pazham).[៩] ពេល ជនជាតិព័រទុយហ្គាលមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌានៅKozhikode (Calicut) លើ ឆ្នេរម៉ាឡាបា (Kerala) ក្នុងឆ្នំា 1498, ម៉ាឡាយ៉ាឡំាឈ្មោះ chakka បានកត់ត្រាទុកដោយ Hendrik van Rheede (1678–1703) ក្នុង Hortus Malabaricus , ច្បាប់ iii ជា ឡាទីន. Henry Yule បានបកប្រែសៀវភៅរបស់ Jordanus Catalani (f. 1321–1330) Mirabilia descripta: ភាពអស្ចារ្យនៃភាគខាងកើត .[១០]

ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា "jackfruit" ត្រូវបានប្រើដោយរូបវិទូ និង ធម្មជាតិវិទូឈ្មោះ Garcia de Orta ក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់នៃឆ្នំា1563 Colóquios dos simples e drogas da India .[១១][១២] ច្រើនសតវត្សកន្លងមក, អ្នករុក្ខសាស្រ្តឈ្មោះRalph Randles Stewart ប្រាប់ថាវាជាឈ្មោះមកពីវាល៍លៀមជែគ (1795–1822), ជាអ្នករុក្ខសាស្រ្តជនជាតិស្កត់ឡែនម្នាក់ ដែលធ្លាប់ធ្វើការអោយក្រុមហ៊ុន ឥណ្ឌាខាងកើតក្នុង បេងហ្គាល ស៊ូម៉ាត្រា និង ម៉ាឡេស៊ី។[១៣] នេះជាអ្វី ដែលប្រឌិតឡើង ដូចផ្លែហៅថា "ជែគ" ជាភាសាអង់គ្លេសមុនពេលវាល៍លៀមជែគកើត៖ ឧទាហរណ៍ដូចជា ក្នុងសៀវភៅរបស់Dampierឆ្នំា 1699, A New Voyage Round the World .[១៤][១៥] គេហៅថា "panasa" នៃ Telugu. ជា Marathi គេហៅថា "phanas".

ការធ្វើកសិកម្ម និង បរិស្ថានវិទ្យា​​[កែប្រែ]

ផ្លែខ្នុរដើរតួយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការធ្វើកសិកម្មរបស់ជនជាតិឥណ្ឌា ច្រើនសតវត្សមកហើយ។ ការស្វែងរកបុរាណវត្ថុក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា បានបង្ហាញថាផ្លែខ្នុរមានដំាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតំាងពី 3000 ទៅ 6000 ឆ្នំា[ត្រូវការបញ្ជាក់]មុន។ វាក៏មានដំាពាសពេញឣាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរ។

In other areas, the jackfruit is considered an invasive species as in Brazil's Tijuca Forest National Park in Rio de Janeiro. The Tijuca is mostly an artificial secondary forest, whose planting began during the mid-19th century, and jackfruit trees have been a part of the park's flora since its founding. Recently, the species expanded excessively because its fruits, once they had naturally fallen to the ground and opened, were eagerly eaten by small mammals such as the common marmoset and coati. The seeds are dispersed by these animals, which allows the jackfruit to compete for space with native tree species. Additionally, as the marmoset and coati also prey opportunistically on bird's eggs and nestlings, the supply of jackfruit as a ready source of food has allowed them to expand their populations, to the detriment of the local bird populations. Between 2002 and 2007, 55,662 jackfruit saplings were destroyed in the Tijuca Forest area in a deliberate culling effort by the park's management.[១៦]

Aroma[កែប្រែ]

Jackfruit are known for having a distinct aroma. In a study using five jackfruit cultivars, the main jackfruit volatile compounds that were detected are: ethyl isovalerate, 3-methylbutyl acetate, 1-butanol, propyl isovalerate, isobutyl isovalerate, 2-methylbutanol, and butyl isovalerate. These compounds were consistently present in all the five cultivars studied, suggesting that these esters and alcohols contributed to the sweet and fruity aroma of jackfruit.[១៧]

Fruit[កែប្រែ]

Jackfruit Flesh

The flesh of the jackfruit is starchy and fibrous, and is a source of dietary fibre. The flavor is comparable to a combination of apple, pineapple and banana.[១៨] Varieties are distinguished according to the characteristics of the fruits' flesh. In Brazil, three varieties are recognized. These are: jaca-dura , or "hard" variety, which has firm flesh and the largest fruits that can weigh between 15 and 40 kilograms each; jaca-mole , or "soft" variety, which bears smaller fruits, with softer and sweeter flesh; and jaca-manteiga , or "butter" variety, which bears sweet fruits, whose flesh has a consistency intermediate between the "hard" and "soft" varieties.[១៩]

In Kerala, two varieties of jackfruit predominate: varikka (വരിക്ക) and koozha (കൂഴ). Varikka has slightly hard inner flesh when ripe, while the inner flesh of the ripe koozha fruit is very soft and almost dissolving. A sweet preparation called chakka varattiyathu (jackfruit jam) is made by seasoning the varikka fruit flesh pieces in jaggery, which can be preserved and used for many months. Huge jackfruits up to four feet in length with matching girth are sometimes seen in Kerala.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

In West Bengal there are also two varieties - khaja kathal & moja kathal. The kajha kathal has slightly hard flesh when ripe while the moja kathal is very soft. The fruits are either eaten straight or as a side to rice / roti / chira / muri. Sometimes the juice is extacted and either drunk straight or as a side with muri. The extract is sometimes condensed into rubber like delectables and had as candies. The seeds are either boiled or roasted and eaten with salt and hot chillies. They are also used to make spicy side-dishes with rice or roti.

In Karnataka it is called as "Halasu". In Mangalore, Karnataka, the varieties are called bakke and imba . The pulp of the imba jackfruit is ground and made into a paste, then spread over a mat and allowed to dry in the sun to create a natural chewy candy.

The young fruit is called polos in Sri Lanka and idichakka or idianchakka in Kerala: those having firmer, sweeter fruit are called varikka chakka ; those having lesser firmness and sweetness are called koozha chakka.

Culinary uses[កែប្រែ]

Jackfruit chips
Ginataang langka (jackfruit cooked in coconut milk)

Jackfruit is commonly used in South and Southeast Asian cuisines.[១៨] It can be eaten raw when ripe, but as the raw unripe fruit is considered inedible, it is best cooked.[១៨]

Culinary uses for ripe fruit[កែប្រែ]

Ripe jackfruit is naturally sweet with subtle flavoring. It can be used to make a variety of dishes, including custards, cakes, halo-halo and more. In India, when the Jackfruit is in season, an ice cream chain store called "Naturals" carries Jackfruit flavored ice cream.

Ripe jackfruit arils are sometimes seeded, fried or freeze-dried and sold as jackfruit chips.

The seeds from ripe fruits are edible, are said to have a milky, sweet taste, and may be boiled, baked or roasted. When roasted the flavor of the seeds is comparable to chestnuts. For making the traditional breakfast dish in southern India: idlis, the seeds are used as an ingredient and jackfruit leaves are used as a wrapping for steaming. Jackfruit dosas can be prepared by grinding jackfruit flesh along with the batter.

Unripe jackfruit

Culinary uses for unripe fruit[កែប្រែ]

The cuisines of India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Cambodia, Thailand and Vietnam use cooked young jackfruit.[១៨] In Indonesia, young jackfruit is cooked with coconut milk as gudeg . In many cultures, jackfruit is boiled and used in curries as a staple food. In northern Thailand, the boiled young jackfruit is used in the Thai salad called tam kanun . In West Bengal the unripe green jackfruit called "aechor" is used as a vegetable to make various spicy curries, side-dishes and as fillings for cutlets & chops. It is especially sought after by vegetarians who substitute this for meat and hence is nicknamed as gacch-patha (tree-mutton). In the Philippines, it is cooked with coconut milk (ginataang langka ). In Réunion Island, it is cooked either alone or with animal flesh, such as shrimp or smoked pork.

Because unripe jackfruit has a meat-like taste, it is used in curry dishes with spices, in Sri Lankan, Andhran, eastern-Indian (Bengali), and Keralan cuisine. The skin of unripe jackfruit must be peeled first, then the remaining whole jackfruit can be chopped into edible portions and cooked before serving. Young jackfruit has a mild flavor and distinctive meat-like texture and is compared to poultry. Meatless sandwiches have been suggested and are popular with both vegetarian and nonvegetarian populations.

អាហារូបត្ថម្ភ[កែប្រែ]

Jackfruit, raw
Nutritional value per 100 g (3.5 oz)
Energy 397 kJ (95 kcal)
Carbohydrates 23.25 g
- Sugars 19.08 g
- Dietary fiber 1.5 g
Fat 0.64 g
Protein 1.72 g
Vitamin A equiv. 5 μg (1%)
- beta-carotene 61 μg (1%)
- lutein and zeaxanthin 157 μg
Thiamine (vit. B1) 0.105 mg (9%)
Riboflavin (vit. B2) 0.055 mg (5%)
Niacin (vit. B3) 0.92 mg (6%)
Pantothenic acid (B5) 0.235 mg (5%)
Vitamin B6 0.329 mg (25%)
Folate (vit. B9) 24 μg (6%)
Vitamin C 13.7 mg (17%)
Vitamin E 0.34 mg (2%)
Calcium 24 mg (2%)
Iron 0.23 mg (2%)
Magnesium 29 mg (8%)
Manganese 0.043 mg (2%)
Phosphorus 21 mg (3%)
Potassium 448 mg (10%)
Sodium 2 mg (0%)
Zinc 0.13 mg (1%)
Link to USDA Database entry
Percentages are relative to US recommendations for adults.
Source: USDA Nutrient Database
Selling jackfruit in Bangkok
Opened jackfruit

The edible jackfruit is made of soft, easily-digestible flesh (bulbs); when eaten, its simple sugars like glucose and fructose can quickly replenish one's energy and bring on a physical sense of euphoria and revitalization. A portion of 100 g of edible raw jackfruit provides about 95 calories and is a good source of the antioxidant vitamin C, providing about 13.7 mg. [២០] Jackfruit seeds are rich in protein.

Fresh jackfruit has small amounts of vitamin-A, flavonoid pigments such as carotene-ß, xanthin, lutein and cryptoxanthin-ß. Together, these compounds play vital roles in antioxidant and vision functions. Vitamin A is also required for maintaining integrity of mucus membranes and skin. Consumption of natural fruits rich in vitamin-A, and carotenes has been found to protect from lung and oral cavity cancers.

Jackfruit is rich in B-complex vitamins, with large amounts of vitamin B-6 (pyridoxine), niacin, riboflavin, and folate. Fresh jackfruit provides potassium, magnesium, manganese, and iron. Potassium provides cell and body fluids that help regulate heart rate and blood pressure.

Jackfruit can be a good bulk laxative because of its dietary fiber which helps to protect mucous membranes in the colon by decreasing exposure time and binding to cancer-causing chemicals.

Seeds[កែប្រែ]

In general, the seeds are gathered from the ripe fruit, sun-dried, then stored for use in rainy season in many parts of South Indian states. They are extracted from fully matured fruits are washed in water to remove the slimy part. Seeds should be stored immediately in closed polythene bags for one or two days to avoid them from drying out. Germination is improved by soaking seeds in clean water for 24 hours. During transplanting, sow seeds in line with 30 cm apart in a nursery bed filled with 70% soil mixed with 30% organic matter.[២១] The seedbed should be shaded partially from direct sunlight in order to protect emerging seedlings.

Wood[កែប្រែ]

Jackfruit tree

The wood of the tree is used for the production of musical instruments. In Indonesia, hardwood from the trunk is carved out to form the barrels of drums used in the gamelan , and in the Philippines, its soft wood is made into the hull of a kutiyapi , a type of Philippine boat lute. It is also used to make the body of the Indian string instrument veena and the drums mridangam and kanjira ; the golden yellow-coloured timber with good grains is used for building furniture and house construction in India. The ornate wooden plank called avani palaka made of the wood of jackfruit tree is used as the priest's seat during Hindu ceremonies in Kerala. In Vietnam, jackfruit wood is prized for the making of Buddhist statuaries in temples.[២២]

Jackfruit wood is widely used in the manufacture of furniture, doors and windows, and in roof construction. The heartwood is used by Buddhist forest monastics in Southeast Asia as a dye, giving the robes of the monks in those traditions their distinctive light-brown color.[២៣]

Commercial availability[កែប្រែ]

Outside of its countries of origin, fresh jackfruit can be found at Asian food markets, especially in the Philippines. It is also extensively cultivated in the Brazilian coastal region, where it is sold in local markets. It is available canned in sugar syrup, or frozen. Dried jackfruit chips are produced by various manufacturers. In northern Australia, particularly in Darwin, jackfruit can be found at outdoor produce markets during the dry season. Outside of countries where it is grown, jackfruit can be obtained year-round both canned or dried. It has a ripening season in Asia of late spring to late summer.[២៤]

Production and marketing[កែប្រែ]

The marketing of jackfruit involved three groups: producers, traders (middlemen) including wholesalers, and retailers.[២៥] The marketing channels are rather complex. Large farmers sell immature fruits to wholesalers of which could help cash flow and reduces risk, whereas medium sized farmers sell fruits directly to local markets or retailers.

Leaves of the jackfruit

Cultural significance[កែប្រែ]

The jackfruit is one of the three auspicious fruits of Tamil Nadu, along with the mango and banana, known as the mukkani (முக்கனி). These are referred to as ma-pala-vaazhai (mango-jack-banana). The three fruits (mukkani ) are also related to the three arts of Tamil (mu-Tamizh ).[២៦] Jackfruit is the national fruit of Bangladesh.

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

 • Breadfruit (Artocarpus altilis )
 • Cempedak (Artocarpus champeden )
 • Marang (Artocarpus odoratissimus )
 • Durian, an unrelated fruit similar in appearance
 • Fig (Ficus carica )
 • List of culinary fruits

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. Under its accepted name Artocarpus heterophyllus (then as heterophylla) this species was described in Encyclopédie Méthodique, Botanique 3: 209. (1789) by Jean-Baptiste Lamarck, from a specimen collected by botanist Philibert Commerson. Lamarck said of the fruit that it was coarse and difficult to digest. Larmarck's original description of Artocarpus heterophylla Retrieved on November 23, 2012  “On mange la chair de son fruit, ainsi que les noyaux qu'il contient; mais c'est un aliment grossier et difficile à digérer.”
 2. Name - !Artocarpus heterophyllus Lam. Tropicos. Missouri Botanical Garden Retrieved on November 23, 2012
 3. Lua error in Module:Cite_web at line 38: attempt to concatenate field 'month' (a nil value).
 4. Name - Artocarpus heterophyllus Lam. synonyms Tropicos. Missouri Botanical Garden Retrieved on November 23, 2012
 5. GRIN (November 2, 2006) Artocarpus heterophyllus information from NPGS/GRIN Taxonomy for Plants. USDA, ARS, National Genetic Resources Program (November 2, 2006)Retrieved on November 23, 2012
 6. Artocarpus heterophyllus. Tropical Biology Association (page last updated October 2006)Retrieved on November 23, 2012
 7. Lua error in Module:Cite_web at line 38: attempt to concatenate field 'month' (a nil value).
 8. Lua error in Module:Cite_web at line 38: attempt to concatenate field 'month' (a nil value).
 9. T. Pradeepkumar; B. Suma Jyothibhaskar, K. N. Satheesan (2008). Prof. K. V. Peter. រៀ. Management of Horticultural Crops, Vol.11. New Delhi, India: Sumit Pal Jain for New India Publishing Agency. pp. 81. ល.ស.ប.អ. (10) 81-89422-49-9. http://books.google.com/books?id=UuCWMJjOvYUC&pg=PA81&dq=jackfruit+Chakka#v=onepage&q=jackfruit%20Chakka&f=false. "The English name jackfruit is derived from Portuguese jaca, which is derived from Malayalam chakka." 
 10. Friar Jordanus, 14th century, as translated from the Latin by Henry Yule (1863). Mirabilia descripta: the wonders of the East. Hakluyt Society. pp. 13. http://www.archive.org/stream/mirabiliadescrip00jord#page/13/mode/1up។ បានយកមក November 23, 2012. 
 11. Oxford English Dictionary , Second Edition, 1989, online edition
 12. Anon. (2000) The American Heritage Dictionary of the English Language: Fourth Edition.
 13. Ralph R Stewart (1984). "How Did They Die?". Taxon 33 (1): 48–52.
 14. William Dampier (1699). A new voyage round the world. J. Knapton. p. 320. http://books.google.com/books?id=adsNAAAAQAAJ&pg=RA2-PA320។ បានយកមក 17 October 2011. 
 15. Lua error in Module:Citation/CS1/Utilities at line 60: bad argument #1 to 'ipairs' (table expected, got nil).
 16. Livia de Almeida, "Guerra contra as jaqueiras" ("War on Jackfruit"), Revista Veja Rio , May the 5th.2007; see also [http:/,/www.jbrj.gov.br/enbt/posgraduacao/resumos/2008/rodolfo_de_abreu.htm]
 17. Ong, B.T., S.A.H. Nazimah, C.P. Tan, H. Mirhosseini, A. Osman, D. Mat Hashim, G. Rusul (NaN undefined NaN). "Analysis of volatile compounds in five jackfruit (Artocarpus heterophyllus L.) cultivars using solid-phase microextraction (SPME) and gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC-TOFMS)". Journal of Food Composition and Analysis 21 (5): 416–422. DOI:10.1016/j.jfca.2008.03.002. Retrieved on 2 February 2013.
 18. ១៨,០ ១៨,១ ១៨,២ ១៨,៣ The encyclopedia of fruit & nuts , By Jules Janick, Robert E. Paull, p. 155 Cite error: Invalid <ref> tag; name "janick" defined multiple times with different content
 19. General information, Department of Agriculture, State of Bahia. seagri.ba.gov.br (in Portuguese)
 20. http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list?qlookup=11702&format=Full
 21. Jackfruit Artocarpus heterophyllus. Field Manual for Extension Workers and Farmers. Southampton, UK: Southampton Centre for Underutilised Crops. 2006. ល.ស.ប.អ. 0854328343. http://www.cropsforthefuture.org/publication/Manuals/Jackfruit%20extension%20manual.pdf. 
 22. [១]
 23. Forest Monks and the Nation-state: An Anthropological and Historical Study in Northeast Thailand J.L. Taylor 1993 p. 218
 24. Jackfruit. Hort.purdue.edu. Retrieved on 2011-10-17.
 25. Haq, Nazmul (2006). Jackfruit: Artocarpus heterophyllus. Southampton, UK: Southampton Centre for Underutilised Crops. pp. 129. ល.ស.ប.អ. 0854327851. http://www.cropsforthefuture.org/publication/Monographs/Jackfruit%20monograph.pdf. 
 26. Subrahmanian N, Hikosaka S, Samuel GJ (1997). Tamil social history. p. 88. http://books.google.com.au/books?id=PXXsAAAAIAAJ&q=triad+of+famous+auspicious+fruits&dq=triad+of+famous+auspicious+fruits។ បានយកមក March 23, 2010. 

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:WestAfricanPlants ទំព័រគំរូ:National symbols of Bangladesh ទំព័រគំរូ:Nuts