ឃុំកុកឡាក់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកុកឡាក់ (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកវើនសៃ ខេត្តរតនគិរី មាន ភូមិ÷

ឃុំកុកឡាក់
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៩០៧០១ ភូមិឡាឡៃ La Lai Village
១៦០៩០៧០២ ភូមិរ៉ក Rak Village
១៦០៩០៧០៣ ភូមិឡាម៉ឺយ La Meuy Village
១៦០៩០៧០៤ ភូមិត្រាក់ Trak Village
  • ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំកុកឡាក់

ឃុំកុកឡាក់ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំកោះប៉ង និងកោះពាក្យ
 West	ឃុំវើនសៃ
 South	ឃុំបានប៉ុង ឃុំកាចូន និងឃុំកោះពាក្យ
 North	ប្រទេសឡាវ

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំកុកឡាក់ មាន ៤ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]