ឃុំកោះពាក្យ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកោះពាក្យ (អង់គ្លេសKaoh Peak Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកវើនសៃ ខេត្តរតនគិរី មាន ភូមិ÷

ឃុំកោះពាក្យ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៩០៦០១ ភូមិកោះពាក្យ Kaoh Peak Village
១៦០៩០៦០២ ភូមិផាក់ណាម ប្ដូរពីផាកណាម ទៅជាផាក់ណាម Phak Nam Village
១៦០៩០៦០៣ ភូមិឃួន Khuon Village
១៦០៩០៦០ ភូមិ Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំកោះពាក្យ

ឃុំកោះពាក្យ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំតាវែងក្រោម ស្រុកតាវែង
 West	ឃុំកុកឡាក់ និងឃុំកាចូន
 South	ឃុំកាចូន និងឃុំចាន់ ស្រុកអូរជុំ
 North	ឃុំកោះប៉ង់ និងឃុំកុកឡាក់

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំកោះពាក្យ មាន ៣ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]