ឃុំកំពង់ថ្ម

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកំពង់ថ្ម (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ មាន ភូមិ÷

ឃុំកំពង់ថ្ម
1 លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស លេខទូរស័
2 មេភូមិ​​ មុំ​ សំអឿន Village ០១២៣៥៧១៧៤
3 ស្មៀន​ លីន Village ០១២៩០៤៤៨០
4 ភូមិ Village
5 ភូមិ Village
6 ភូមិ Village
7 ភូមិ Village
8 ភូមិ Village
9 ភូមិ Village
10 ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំកំពង់ថ្ម

ឃុំកំពង់ថ្ម ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]