ឃុំត្រពាំងក្រពើ

From វិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[edit]

ឃុំ មាន ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[edit]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំ[edit]

បឋមសិក្សា[edit]

អនុវិទ្យាល័យ[edit]

សាសនា[edit]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[edit]

វត្ត[edit]

ផ្សារ[edit]

រមណីដ្ឋាន[edit]

ឯកសារពិគ្រោះ[edit]