ឃុំភ្នំកុក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំភ្នំកុក (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកវើនសៃ ខេត្តរតនគិរី មាន ភូមិ÷

ឃុំភ្នំកុក
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៩០៩០១ ភូមិភ្នំកុកឡាវ Phnum Kok Lav Village
១៦០៩០៩០២ ភូមិភ្នំកុកព្រៅ Phnum Kok Prov Village
១៦០៩០៩០៣ ភូមិកាឡៃតាវ៉ង Kalai Ta Vorng Village
១៦០៩០៩០៤ ភូមិកាឡៃសាពូន Kalai Sapun Village
១៦០៩០៩០៥ ភូមិទៀមក្រោម Tiem Kraom Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក


ព្រំប្រទល់នៃឃុំភ្នំកុក

ឃុំភ្នំកុក ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំបានប៉ុង និងឃុំកាឡៃ ស្រុកអូរជុំ
 West	ឃុំប៉ាកាឡាន់ និងឃុំហាត់ប៉ក់
 South	ឃុំវើនសៃ ឃុំបានប៉ុង និងឃុំប៉ាកាឡាន់
 North	ឃុំវើនសៃ ឃុំបានប៉ុង និងឃុំប៉ាកាឡាន់

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំភ្នំកុក មាន ៥ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំ[កែប្រែ]

មតេយ្យសិក្សា[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]