ឃុំឯកភាព

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំឯកភាព (អង់គ្លេស$ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកអូរជុំ ខេត្តរតនគិរី មាន ៤ភូមិ÷

ឃុំឯកភាព
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០៦០៣០១ ភូមិប៉ាជន់ធំ Pa Chon Thum Village
១៦០៦០៣០២ ភូមិប៉ាអរ ប្ដូរពីផ្អរ ទៅជាប៉ាអរ Pa Ar Village
១៦០៦០៣០៣ ភូមិអូម Oum Village
១៦០៦០៣០៤ ភូមិក្រូច Krouch Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃឃុំឯកភាព

ឃុំឯកភាព ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំទីងចាក់ ស្រុកបរកែវ
 West	ឃុំអូរជុំ
 South	ឃុំយក្ខឡោម ស្រុកបានលុង និងទីងចាក់ ស្រុកបរកែវ
 North	ឃុំសាមគ្គី និងឃុំទឹកល្អក់

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំឯកភាព មាន ៤ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]