ចៅឃុនព្រះប្រាយុនរ៉ាវ៉ុង

ពីវិគីភីឌា
ចៅឃុនព្រះប្រាយុនរ៉ាវ៉ុង
អ្នកម្នាង ផា ប៊ុនណាក់
ចៅឃុនព្រះប្រាយុនរ៉ាវ៉ុង អ្នកម្នាងព្រះស្នំ នៃ មហាក្សត្រថៃព្រះបាទចុល្លាង្ករណ៍

ចៅឃុនព្រះ ព្រះប្រាយុនរ៉ាវ៉ុង (អង់គ្លេស: Chao Khun Phra Prayurawong ,ថៃ: เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ) ឬ អ្នកម្នាង ផា ប៊ុនណាក់ (អង់គ្លេស: Phae Bunnag ,ថៃ: แพ บุนนาค) គឺ អ្នកម្នាងព្រះស្នំ នៃ មហាក្សត្រថៃ ចុល្លាង្ករណ៍. [១] [២]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]

  1. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ และสายไหม จบกลศึก (บรรณาธิการ) (2555). ราชาศัพท์. กรุงเทพฯ: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. p. 350. http://www.identity.opm.go.th/identity/doc/nis05223.PDF. [តំណភ្ជាប់ខូច]
  2. วิจิตรวาทการ, น.พ.วิบูล (สิงหาคม 2544) (ជាไทย). พระปิยมหาราช รัฐกิจและชีวิตส่วนพระองค์ (2 រ.រ.). 217 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร: บริษัท สร้างสรรค์บุ๊คส์ จำกัด. ល.ស.ប.អ. 974-7481-07-3. 

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

មុនដោយ
សម្ដេចព្រះបិយមាវតី ស្រីព័ជ្រិន្ទ្រមាតា (ប៉ៀម សុច្រិត្តកុល)
ព្រះស្នំ នៃព្រះបាទមង្កុដ.
ព្រះស្នំនៃព្រះមហាក្សត្រសៀម តដោយ
ព្រះសុច្រិត្តសុតា
ព្រះស្នំ នៃព្រះបាទព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រមហាវជិរាវុធ ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ .