ព្រះនាងឆាងគុលីពោធិសត្វ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ព្រះនាងឆាងគុលីពោធិសត្វ
Bangladesh o india orientale, la dea serpente manasa, XI secolo.jpg
ព្រះនាងឆាងគុលីពោធិសត្វ សិល្បៈឥណ្ឌា.
ព្រះនាងឆាងគុលីពោធិសត្វ សិល្បៈឥណ្ឌា.

ព្រះនាងឆាងគុលីពោធិសត្វ (អង់គ្លេសJanguli Bodhisatva) គឺ៖ ពោធិសត្វព្រះមហាក្សត្រិយានីម្ចាស់ក្សត្រីនាគនៃ ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន។ និង គឺ៖ ព្រះម៉ែម៉ាណាសា ជាព្រះម៉ែនាគ ព្រះនៃពស់ នៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ នាគសាសនា .។[១][២][៣]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]