បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រមន

ពីវិគីភីឌា

ភូមា[កែប្រែ]

ខាងក្រោមនេះជាតារាងដែលជាបញ្ជីអំពីព្រះមហាក្សត្រមនស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីភូមា កាលពីអតីតកាល៖

នគរសុធម្ម[កែប្រែ]

ក្សត្រ រជ្ជកាល រាជសម្ព័ន្ធ កំណត់
សីហរាជា ?–៥៤៣ ម.គ. សុគតនៅឆ្នាំដែលព្រះពុទ្ធចូលនិព្វាន យកមកពីឥណ្ឌា
ធម្មាសោកទី១
តិស្សៈ តិស្សៈ
ធម្មបាល
ធម្មទស
អេនគុរ៉ា
ឧបទេវរាជ
សិវរាជា
ជោតកុមារ
ធម្មាសោកទី២
ឧត្តរ
កសវុន្ន
មហាសាល
អារក្ស
នរសុទី១
មហាបេន្ទ
អាដារ៉ា
អង្គុល
ឧរុន្នតា
សុគន្ធទី១
សុគន្ធទី២
ព្រហ្មទត្ត
មន្យរាជា
អទិកៈ
មារតីរាជា
សទុកៈ
ទីបរាជាទី១
អសិខរាជា
ពោម្មរាជា
មន្ទរាជា
មហិន្ទរាជា
ធម្មសិក្ខរាជា
សុសនបតី
ពទ្ទររាជា
នរសុទី២
ជម្ពូទីបរាជា
កេសរឹទ្ធិរាជា
វិជ័យកុមារ
មណីរាជ
តេក្កមិន
អសិណ្ខរាជា
កុសរាជា
ទីបរាជាទី២
នររាជា
រាជាធុរៈ
ជេដ្ឋារាជា
ទីគរាជា
ឧត្តមរាជា
ស្រីរាជា
ធម្មរាជា
មហាជេដ្ឋារាជា
គន្ធរាជា
ជ័យរាជា
សុមនរាជា
មទ្ទករាជា
អមិន្នរាជា
ឧទិន្នរាជា
មនុហ ?–១០៥៧ គ.ស

ហង្សាវត្តីដំបូង[កែប្រែ]

បញ្ជីនៅត្រង់នេះបានមកពីលោកហាវ៉េ ដែលបានមកពី ឝ្វេម៉ដ៏ថាមាំង (ចំ."ប្រវត្តិមហាព្រះចេតិយមាស") កាលបរិច្ឆេទមិនបានបញ្ជាក់។[១] ពង្សាវតារមនដទៃទៀតផ្ដល់នូវបញ្ជីក្សត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពីឆ្នាំ ៥៧៣ ដល់ ៧៨១ ដែលគ្មានក្បួនតំរាចាប់ពីពេលនោះមក ដែលបន្សល់ឱ្យនូវចន្លោះប្រហោង ២៧៦ ឆ្នាំរហូតដល់ការសញ្ជ័យរបស់បាកាននៅពេគូនៅឆ្នាំ ១០៥៧។ [២] បញ្ជីរបស់ហាវ៉េមានសមកាលស៊ីគ្នាល្អជាងជាមួយកាលបរិច្ឆេទបាកានដែលបញ្ជាក់តាមប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ប៉ុន្តែ តាមរយៈ ម៉ៃខឺល-អង្គស៊្វីន នគរមនមុនសម័យបាកាននៅភូមាភាគខាងក្រោមគឺជារឿងព្រេងនិទាននៅក្រោយសតវត្សទី១៥ មិនបានបញ្ជាក់ដោយភស្តុតាងឡើយ។ ពេគូជាឈ្មោះកន្លែងមួយដែលបានលេចឡើងដំបូងតែឯងក្នុងសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងរបស់ភូមាបុរាណឆ្នាំ ១២៦៦។[៣]

ក្សត្រ រជ្ជកាល រាជសម្ព័ន្ធ កំណត់
សមល ៨២៥–៨៣៧ បង្កើត បាគូ (បាគូ) នៅ ៨២៥
វិមល ៨៣៧-៨៥៤ ព្រះភាតា
អសៈ ៨៥៤–៨៦១ ព្រះភិគនេយ្យោ
ហរិញ្ញទាម ៨៦១–៨៨៥ បុត្រា
ភិក្ខុ ៨៨៥–៩០២
គេន្ទៈ ៩០២–៩១៧
មិគ្គទិព្វទី១ ៩១៧–៩៣២
គេស្សទិយៈ ៩៣២–៩៤២
ករវិក ៩៤២–៩៥៤
ពញាជ័យ ៩៥៤–៩៦៧ បុត្រា
អត្តសៈ ៩៦៧–៩៨២ ព្រះភាតា
អនុយម ៩៨២–៩៩៤ ព្រះភិគនេយ្យោ
មិគ្គទិព្វទី២ ៩៩៤–១០០៤
ឯក្កសមន្ទ ១០០៤–១០១៦
ឧប្បល ១០១៦–១០២៨
បុណ្ណរិក ១០២៨–១០៤៣ បង្កើតដាហដាហ្កន
តិស្សៈ ១០៤៣–១០៥៧

ហង្សាវត្តី (១២៨៧–១៥៣៩, ១៥៥០–១៥៥២)[កែប្រែ]

ព្រះនាម ព្រះឆាយាលក្ខណ៍ រជ្ជកាលពី រជ្ជកាលដល់ រាជសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្សត្រស្នងរាជ្យ
ហ្វារ្យូ ៤ មេសា ១២៨៧ មករា ១៣០៧ ស្ថាបនិក
ឃុនល មករា ១៣០៧ មិនា ១៣១១ ព្រះភាតា
ចៅអ ១០ មេសា​ ១៣១១ កញ្ញា ១៣២៣ ព្រះភិគនេយ្យោ
ចៅជេន កញ្ញា ១៣២៣ មេសា ១៣៣០ ព្រះភាតា
ជេនបុន មេសា ១៣៣០ មេសា ១៣៣០ អ្នកជ្រែករាជ្យ
ចៅឯ មេសា ១៣៣០ ឧសភា ១៣៣០ ព្រះភិគនេយ្យោស៊ជេន
ពញាឯល៏ ឧសភា ១៣៣០ ១៣៤៨ ព្រះបិតុលា បុត្រានៃហ្ឃុនល
ពញាឧ ១៣៤៨ ២ មករា ១៣៨៤ ព្រះភិគនេយ្យោ បុត្រានៃស៊ជេន
រាជាធិរាជ ២ មករា ១៣៨៤ រ. កុម្ភៈ ១៤២១ បុត្រា
ពញាធម្មរាជា រ. កុម្ភៈ ១៤២១ ១៤២៤ បុត្រា
ពញារាមទី១ ១៤២៤ ១៤៤៦ ព្រះភាតា
ពញាហ្វារ្យូ ១៤៤៦ ៣០ ឧសភា ១៤៥១ ព្រះភិគនេយ្យោ
ពញាចាន់ ៣០ ឧសភា ១៤៥១ រ. មិថុនា ១៤៥៣ ព្រះភាតាអយ្យិកាមួយ បុត្រានៃពញាធម្មរាជា
ឡេមន្ធ៏ រ. មិថុនា ១៤៥៣ រ. មករា ១៤៥៤ ព្រះភាតាអយ្យិកាមួយ បុត្រាពញារាម
ឝ៊ីនចៅពូ រ. មករា ១៤៥៤ ១៤៧១ ព្រះមាតុលា បុត្រីនៃរាជាធិរាជ
ធម្មចេតិ ១៤៧១ ១៤៩២ រាជសុណិសារ
ពញារាមទី២ ១៤៩២ ១៥២៦ បុត្រា
ដ្កាយុពី ១៥២៦ រ. មករា ១៥៣៩ បុត្រា
ហង្សាវត្តីមករួមត្រឹម មុំហ៍ (១៥៣៩–១៥៤១)
ចៅពញា ១៥៣៩ ១៥៤១ ព្រះភាតាថ្លៃនៃដ្កាយុពី
ការគ្រប់គ្រងរបស់តោនងុ (១៥៣៩–១៥៥០)
ស្មេនចៅធុ មិថុនា ១៥៥០ សីហា ១៥៥០ អភិមានិករាជបល្លង្ក
ស្មេនធ៏ សីហា ១៥៥០ ១២ មីនា ១៥៥២ ព្រះភាតានៃដ្កាយុពី

ហង្សាវត្តីស្ដារ (១៧៤០–១៧៥៧)[កែប្រែ]

ព្រះនាម ព្រះឆាយាលក្ខណ៍ រជ្ជកាលពី រជ្ជកាលដល់ មេត្រីភាពជាមួយអ្នកស្នងរាជ្យ
ស្មេនថ៏ពុទ្ធកិត្តិ ៨ ធ្នូ ១៧៤០ មករា ១៧៤៧ ព្រះភាតាអយ្យិកាមួយនៃមហាធម្មរាជធិបតី
ពញាទឡ្ហៈ មករា ១៧៤៧ ៦ ឧសភា ១៧៥៧ ព្រះធីតុបតី

ថៃ[កែប្រែ]

ហរិបុញ្ជយ[កែប្រែ]

ព្រះនាមក្សត្រនៃនគរហរិបុញ្ជយតាមរយៈតំណាលហរិបុញ្ជយ:

 1. ក្សត្រីចាម្ប៍ទេវី
 2. ហនយោស
 3. កុមន្ជរាជ
 4. រុទន្ត្រ
 5. សោនមន្ជុសកៈ
 6. សម្សរៈ
 7. បទុមរាជ
 8. កុសទេវៈ
 9. នោករាជ
 10. ទសរាជ
 11. គុត្តៈ
 12. សិរៈ
 13. យុវរាជ
 14. ព្រាហ្មតរាយោ
 15. មុក្សៈ
 16. ត្រផកៈ
 17. ឧឆិតចក្រពត្តិ
 18. កម្បោល
 19. ចក្រពត្តិធិរាជ
 20. វាសុទេវៈ
 21. យេយ្យលៈ
 22. មហារាជ
 23. សិលា
 24. កញ្ជនៈ
 25. ឆិលង្កា
 26. ផុន្ថុលៈ
 27. ទិត្ត
 28. ជេដ្ឋារាជទី១
 29. ជេយករាជទី១
 30. ផាតិជ្ជរាជ
 31. ធម្មិករាជ
 32. រដ្ឋរាជ
 33. សព្វសិទ្ធ
 34. ជេដ្ឋារាជទី២
 35. ជេយករាជទី២
 36. ទត្វន្យរាជ
 37. គង្គា
 38. សិរីពុន
 39. ឧថេន
 40. បឋម
 41. អតនៈ
 42. ហវំ
 43. ត្រង្គល
 44. យោត្តៈ
 45. យិបៈ

លាវ[កែប្រែ]

 1. Harvey 1925: 368
 2. Phayre 1883: 289
 3. Aung-Thwin 2005: 29