សង្កាត់ឡាបានសៀក

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់ឡាបានសៀក (អង់គ្លេស: Labansiek Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី មាន ៥ភូមិ÷

សង្កាត់ឡាបានសៀក
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៦០២០២០១ ភូមិជ័យជំនះ ប្ដូរឈ្មោះពីភូមិ១ Chey Chumnas Village
១៦០២០២០២ ភូមិ៧មករា ប្ដូរឈ្មោះពីភូមិ២ 7 Makara Village
១៦០២០២០៣ ភូមិថ្មី ភូមិថ្មី បែកចេញពី ភូមិជ័យជំនះ Thmei Village
១៦០២០២០៤ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ ភូមិថ្មី បែកចេញពី ភូមិជ័យជំនះ Akpiwat Village
១៦០២០២០៥ ភូមិអូរមៀត Ou Romeat Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ១០១៦ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់ឡាបានសៀក

សង្កាត់ឡាបានសៀក ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ឃុំយក្ខឡោម
 West	ឃុំកាចេញ
 South	ឃុំកាចេញ
 North	អូរជុំ ស្រុកអូរជុំ

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

សង្កាត់ឡាបានសៀក មាន ៥ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]