១កាក់(ឆ្នាំ១៩៧៥)

ពីវិគីភីឌា

1កាក់[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]