២០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៩៨)

ពីវិគីភីឌា

200រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]