២,០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៩២)

ពីវិគីភីឌា

200រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]