ប្រាក់រៀលខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ប្រាក់រៀលខ្មែរ
KhmerRiel.svg (Khmer)
Riel symbol
កូដ ISO 4217 KHR
ធនាគារកណ្ដាល National Bank of Cambodia
 គេហទំព័រ nbc.org.kh
ប្រទេសប្រើប្រាស់ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កម្ពុជា
អតិផរណា 1.4%
 ប្រភព The World Factbook, 2015 est.
Subunit
 1/10 កាក់(kak)
 1/100 សេន(sen)
និមិត្តិសញ្ញា
កាក់ 50, 100, 200, 500 riels
ក្រដាសប្រាក់
 Freq. used 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 riels
 Rarely used 100,000 riels

មាតិកា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា[កែប្រែ]

ឆ្នាំ2017[កែប្រែ]

1,000រៀល[កែប្រែ]5,000រៀល[កែប្រែ]ឆ្នាំ2015[កែប្រែ]

10,000រៀល[កែប្រែ]

ឆ្នាំ2013[កែប្រែ]

1,000រៀល[កែប្រែ]2,000រៀល[កែប្រែ]50,000រៀល[កែប្រែ]

100,000រៀល[កែប្រែ]

ឆ្នាំ2012[កែប្រែ]

1,000រៀល[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 2008[កែប្រែ]

20,000រៀល[កែប្រែ]

ក្រដាស់ប្រាក 5000រៀល មាន

 • វិមាត្រ 155 x 72 មីលីម៉ែត្រ
 • ពណ៍ចម្បង
 • រូបតំណាងខាងមុខ នរោត្តមសីហនុ
 • រូបតំណាងខាងក្រោយ
 • ដាក់អោយប្រើប្រាស់ ថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូឆ្នាំ 2008


ឆ្នាំ 2007[កែប្រែ]

2,000រៀល[កែប្រែ]

ក្រដាស់ប្រាក 2000រៀល មាន

 • វិមាត្រ 146 x 68 មីលីម៉ែត្រ
 • ពណ៍ចម្បង បៃតង ខ្មៅ និងលឿង
 • រូបតំណាងខាងមុខ ប្រាសាទព្រះវិហារ
 • រូបតំណាងខាងក្រោយ អង្គរវត្តនិងវាលកសិករច្រូតកាត់
 • ដាក់អោយប្រើប្រាស់ ថ្ងៃទី 3 ខែមករាឆ្នាំ 2008


ឆ្នាំ 2005[កែប្រែ]

1,000រៀល[កែប្រែ]

ក្រដាស់ប្រាក 1000រៀល មាន

 • វិមាត្រ 138 x 64 មីលីម៉ែត្រ
 • ពណ៍ចម្បង ត្នោតនិងលីឡាច
 • រូបតំណាងខាងមុខ ច្រកទ្វារខាងត្បូងនៅបាយ័ន
 • រូបតំណាងខាងក្រោយ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងកំពង់សោម (ក្រុងព្រះសីហនុ)
 • ដាក់អោយប្រើប្រាស់ ថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2006


ឆ្នាំ 2002[កែប្រែ]

50រៀល[កែប្រែ]

ក្រដាស់ប្រាក 50រៀល មាន

 • វិមាត្រ 30 x 60 មីលីម៉ែត្រ
 • ពណ៍ចម្បង ត្នោតចាស់
 • រូបតំណាង ប្រាសាទបន្ទាយស្រី
 • ថ្ងៃទី 29 ខែសីហាឆ្នាំ 2002


500រៀល[កែប្រែ]

ក្រដាស់ប្រាក 500រៀល មាន

 • វិមាត្រ 38 x 64 មីលីម៉ែត្រ
 • ពណ៍ចម្បង ក្រហមនិងស្វាយ
 • រូបតំណាងផ្នែកមុខ អង្គរវត្ត
 • រូបតំណាងផ្នែកក្រោយ ស្ពានគីហ្សូណាឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គ
 • ថ្ងៃទី 4 ខែមេសាឆ្នាំ 2003

ឆ្នាំ 2001[កែប្រែ]

100រៀល[កែប្រែ]

5,000រៀល[កែប្រែ]

ក្រដាស់ប្រាក 5000រៀល មាន

 • វិមាត្រ 146 x 68 មីលីម៉ែត្រ
 • ពណ៍ចម្បង បៃតងនិងពណ៌ប្រផេះ
 • រូបតំណាងខាងមុខ នរោត្តមសីហនុ
 • រូបតំណាងខាងក្រោយ ស្ពានកំពង់ក្ដី (ខេត្តសៀមរាប)
 • ដាក់អោយប្រើប្រាស់ ថ្ងៃទី 6 ខែមេសាឆ្នាំ 2001


10,000រៀល[កែប្រែ]

50000រៀល[កែប្រែ]

ក្រដាស់ប្រាក់ 50000រៀល មាន

 • វិមាត្រ 150 x 70 មីលីម៉ែត្រ
 • ពណ៍ចម្បង វីយ៉ូឡែត ត្នោត និងខៀវ
 • រូបតំណាងខាងមុខ នរោត្តមសីហនុ
 • រូបតំណាងខាងក្រោយ អង្គរវត្ត នឹង ?
 • ដាក់អោយប្រើប្រាស់ ថ្ងៃទី 6 ខែមេសាឆ្នាំ 2001

ឆ្នាំ 1999[កែប្រែ]

1,000រៀល[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1998[កែប្រែ]

100រៀល[កែប្រែ]

200រៀល[កែប្រែ]

500រៀល[កែប្រែ]

5,000រៀល[កែប្រែ]

10,000រៀល[កែប្រែ]

50,000រៀល[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1996[កែប្រែ]

500រៀល[កែប្រែ]

សម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី១[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1995[កែប្រែ]

100រៀល[កែប្រែ]

1,000រៀល[កែប្រែ]

2,000រៀល[កែប្រែ]

5,000រៀល[កែប្រែ]

10,000រៀល[កែប្រែ]

20,000រៀល[កែប្រែ]

50,000រៀល[កែប្រែ]

100,000រៀល[កែប្រែ]

ជុំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរ តាមបណ្តោយព្រំដែន កម្ពុជា-ថៃ[កែប្រែ]

ឆ្នាំ​1992-1993[កែប្រែ]

ឆ្នាំ1992[កែប្រែ]

50រៀល[កែប្រែ]

200រៀល[កែប្រែ]

1,000រៀល[កែប្រែ]

2,000រៀល[កែប្រែ]

ឆ្នាំ1991[កែប្រែ]

500រៀល[កែប្រែ]

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា[កែប្រែ]

ឆ្នាំ1990[កែប្រែ]

100រៀល[កែប្រែ]

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1987[កែប្រែ]

5រៀល[កែប្រែ]

10រៀល[កែប្រែ]

សម័យសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា[កែប្រែ]

ឆ្នាំ1979[កែប្រែ]

1កាក់[កែប្រែ]

2កាក់[កែប្រែ]

5កាក់[កែប្រែ]

1រៀល[កែប្រែ]

5រៀល[កែប្រែ]

10រៀល[កែប្រែ]

20រៀល[កែប្រែ]

50រៀល[កែប្រែ]

សម័យខ្មែរក្រហម (របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ)[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1975[កែប្រែ]

1កាក់[កែប្រែ]

5កាក់[កែប្រែ]

1រៀល[កែប្រែ]

5រៀល[កែប្រែ]

10រៀល[កែប្រែ]

50រៀល[កែប្រែ]

100រៀល[កែប្រែ]

សម័យខ្មែរសាធារណៈរដ្ឋ (លន់ ណុល)[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1974[កែប្រែ]

500រៀល[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1973[កែប្រែ]

100រៀល[កែប្រែ]

5,000រៀល[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1972[កែប្រែ]

1,000រៀល[កែប្រែ]

សម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1963-1972[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1961-1975[កែប្រែ]

500រៀល[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1959[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1958-1973[កែប្រែ]

100រៀល[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1956[កែប្រែ]

1រៀល[កែប្រែ]

5រៀល[កែប្រែ]

5រៀល[កែប្រែ]

20រៀល[កែប្រែ]

500រៀល[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1955[កែប្រែ]

1រៀល[កែប្រែ]

10រៀល[កែប្រែ]

សម័យអាណានិគមនិយមបារាំង[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1860)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1900)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1903)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1912)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1920)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1925)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1927)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1928)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1930)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1933)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1939)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1939)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1941)[កែប្រែ]

អាណានិគមនិយមបារាំង​(1941)[កែប្រែ]

មើលផង[កែប្រែ]