Jump to content

រៀល (រូបិយវត្ថុ)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ប្រាក់រៀលខ្មែរ)
រៀល (រូបិយវត្ថុ)

រៀលកម្ពុជា/រៀលខ្មែរ
ក្រដាសប្រាក់រៀល
កូដ ISO 4217KHR
ធនាគារកណ្ដាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
 គេហទំព័រ[១]
ប្រទេសប្រើប្រាស់ កម្ពុជា (ជាមួយនឹងលុយ ដុល្លារអាមេរិក)
អតិផរណា២.៩%
 ប្រភព[២], ២០១៣ ធនាគារពិភពលោក
Subunit
 1/10កាក់
 1/100សេន (ទាំងពីរ, ការប្រើដ៏កម្រ)
និមិត្តិសញ្ញា
កាក់២០ ១០០ ២០០ ៥០០ រៀល
ក្រដាសប្រាក់
 Freq. used៥០ ១០០ ៥០០ ១,០០០ ២,០០០ ៥,០០០ ១០,០០០ ២០,០០០ ៥០,០០០ រៀល
 Rarely used៥០ ២០០ ១០០,០០០ រៀល

រៀល[អង់គ្លេស]​​;Riel; និមិត្តសញ្ញា;៛;KHR}គឺជា​រូបិយប័ណ្ណជាតិ

របស់ប្រទេសកម្ពុជា ។ នៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៥៣ និងខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៥ មានប្រាក់រៀលពីរផ្សេងគ្នាដែលចេញដំបូង ។ នៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៧៥ និង១៩៨០ ប្រទេសនេះមិនមានប្រព័ន្ធរូបិយវត្ថុទេ ។ រូបិយប័ណ្ណទី ២ ដែលមានឈ្មោះថារៀលផងដែរត្រូវបានចេញផ្សាយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៨០ ។ ជំនឿដែលពេញនិយមបានបង្ហាញថាឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណនេះបានមកពីត្រីមេគង្គរៀលទន្លេមេគង្គ ។ វាទំនងជាថាឈ្មោះបានមកពីមាតិកាប្រាក់ខ្ពស់ម៉ិកស៊ិកត្រូវបានប្រើដោយពាណិជ្ជករប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិននៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី១៩ ។

ប្រាក់រៀលលើកដំបូង ១៩៥៣ - ១៩៧៥[កែប្រែ]

នៅឆ្នាំ១៩៥៣ សាខានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដេប៉ាតឺម៉ង់ឌឺខេមបូឌាប្រទេសឡាវនិងវៀតណាម (Institut d'Émission des États du Cambodge, du Laos et du Vietnam) បានចេញក្រដាសប្រាក់ពីរខ្ទង់ជាផៃស្ទឺរនិងប្រាក់រៀលដោយគិតជាប្រាក់រៀល។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសាខាពីរផ្សេងទៀតនៃវិទ្យាស្ថានមានការរៀបចំប្រហាក់ប្រហែលនឹងអេងនៅវៀតណាមខាងត្បូងនិងប្រាក់រៀលនៅឡាវ។ ផៃស្ទីសខ្លួនវាបានមកពីបំណែកអេស្ប៉ាញចំនួនប្រាំបី (ប៉េសូ) ។

ដំបូងប្រាក់រៀលត្រូវបានបែងចែកជា១០០សេនតែម (ហៅកាត់ជាសេនលើកាក់) ប៉ុន្តែប្រាក់នេះបានផ្លាស់ប្តូរនៅឆ្នាំ១៩៥៩ ដល់១០០សេន ។ ក្នុងរយៈពេលពីរបីឆ្នាំដំបូងប្រាក់រៀលនិងផៃស្ទ្រីបានសាយភាយជាមួយគ្នា ។ ក្រដាសប្រាក់រៀលដំបូងក៏ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះតាមផៃស្ទ្រីតដែរ ។

 • ការបោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ១៩៥៥ - ៥៦ ៖ ១រៀល ៥រៀល ១០រៀល និង៥០រៀល ។
 • ការបោះពុម្ពលើកទី២ ឆ្នាំ១៩៥៦ ៖ ១រៀល ២០រៀល ៥០រៀល ១០០រៀល និង៥០០រៀល ។
 • ការបោះពុម្ពលើកទី៣ ឆ្នាំ១៩៦៣ ៖ ៥រៀល ១០រៀល និង១០០រៀល។
 • ការបោះពុម្ពលើកទី៤ ឆ្នាំ១៩៧២ ៖ ១០០រៀល* ៥០០រៀល ១,០០០រៀល* និង៥០០០រៀល* ។ (*មិនបានចេញបោះពុម្ពផ្សាយ)

កាក់សម័យរាស្រ្តនិយម[កែប្រែ]

កាក់១០ ២០ និង៥០សេននៃឆ្នាំ១៩៥៣ និងកាក់សេនត្រូវបានធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមហើយមានទំហំដូចគ្នានឹងកាក់ដែលត្រូវគ្នានិងកាក់ស៊ូ (Su) កាក់របស់ឡាវនិងវៀតណាមខាងត្បូង (ទោះបីគ្មានកាក់ឡាវក៏ដោយ) ។ កាក់ ១រៀល ដែលមានទំហំប៉ុនកាក់នីកែលអាមេរិកត្រូវបានចេញនៅឆ្នាំ១៩៧០ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីរបស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានដោះលែងទេប្រហែលជាដោយសារការផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះនរោត្តមសីហនុដោយលន់ណុល ។

អត្រាប្ដូរប្រាក់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម[កែប្រែ]

ល.រ. កាលបរិច្ឆេទ រៀល (៛) ដុល្លារអាមេរិក ($) ដុល្លារអាមេរិក ($) រៀល (៛) ពិពណ៌នា
១៩៦០ - ១៩៦៨ ១៛ ០.០២៨៦$ ១$ ៣៥៛ ទិន្នន័យទាញបានពី Fxtop Company[១]
១៩៦៩ ១៛ ០.០២៣០$ ១$ ៤៣.៥៥៨៣៛ ប្រាក់រៀលថយតម្លៃ ១៩.៦៥% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារឡើង ២៤.៤៥% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីចុងឆ្នាំ១៩៦៨[២]
០១ មករា ដល់ ១៧ មីនា ១៩៧០ ១៛ ០.០១៨០$ ១$ ៥៥.៥៤៛ ប្រាក់រៀលថយតម្លៃ ២១.៥៧% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និង ប្រាក់ដុល្លារឡើង ២៧.៥១% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីចុងឆ្នាំ១៩៦៩[៣]

អត្រាប្ដូរប្រាក់សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ[កែប្រែ]

ល.រ. កាលបរិច្ឆេទ រៀល(៛) ដុល្លារអាមេរិក ($) ដុល្លារអាមេរិក ($) រៀល(៛) ពិពណ៌នា
១៨ មីនា ដល់ ៣១ ធ្នូ ១៩៧០ ១៛ ០.០១៨០$ ១$ ៥៥.៥៤ ៛ ប្រាក់រៀលថយតម្លៃ ២១.៥៧% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារឡើង ២៧.៥១% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីចុងឆ្នាំ១៩៦៩[៤]
១៩៧១ ១៛ ០.០១៣២$ ១$ ៧៥.៨២១៧៛ ប្រាក់រៀលថយតម្លៃ ២៦.៧៥% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារឡើង ៣៦.៥២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីចុងឆ្នាំ១៩៧០[៥]
១៩៧២ ១៛ ០.០០៦២$ ១$ ១៦២.២៥៛ ប្រាក់រៀលថយតម្លៃ ៥៣.២៧% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារឡើង ១១៣.៩៩% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីចុងឆ្នាំ១៩៧១។[៦] តម្លៃអង្ករលេខមួយប្រហែល ៧៣៤៛/បាវ ប្រាក់បំណាច់តំណាងរាស្ត្រ ១០.០០០៛ មុនថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៧២ ក្រោយថ្ងៃនោះគឺតម្លៃ២,២០០៛/បាវ ប្រាក់បំណាច់តំណាងរាស្ត្រ ៣០,០០០៛ ។ [៧]
១៩៧៣ - ១៦ មេសា ១៩៧៥ ១៛ ០.០០៤១$ ១$ ២៤៤.៩១៦៧៛ ប្រាក់រៀលថយតម្លៃ ៣៣.៧៥% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និង ប្រាក់ដុល្លារឡើង ៥០.៩៥% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីចុងឆ្នាំ១៩៧២[៨]

ខ្មែរក្រហម ១៩៧៥ – ១៩៨០, ១៩៩៣ – ១៩៩៩[កែប្រែ]

ទោះបីខ្មែរក្រហមបោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់ក៏ដោយ កំណត់ចំណាំទាំងនេះមិនត្រូវបានចេញទេ ព្រោះលុយត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ប្រទេស ។

 • ការបោះពុម្ពលើកទី៥ ឆ្នាំ១៩៧៥ ៖ ០.១រៀល (១កាក់) ០.៥រៀល (៥កាក់) ១រៀល ៥រៀល ១០រៀល ៥០រៀល និង១០០រៀល ។

ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣ ពួកគេបានបោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់គ្រប់ពណ៌សម្រាប់ការប្រើប្រាស់មានកំណត់លើទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកគេ ។

អត្រាប្ដូរប្រាក់[កែប្រែ]

ល.រ. កាលបរិច្ឆេទ រៀល(៛) ដុល្លារអាមេរិក ($) ដុល្លារអាមេរិក ($) រៀល(៛) ពិពណ៌នា
១៧ មេសា ១៩៧៥ - ៦ មករា ១៩៧៩ ១៛ ០.០០៤១$ ១$ ២៤៤.៩១៦៧៛ ប្រាក់រៀលថយតម្លៃ ០.០០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារឡើង ០.០០% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីចុងឆ្នាំ១៩៧៥[៩]

ប្រាក់រៀលទីពីរ ១៩៨០ – បច្ចុប្បន្ន[កែប្រែ]

បន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ១៩៧៨ ប្រាក់រៀលត្រូវបានបង្កើតជារូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់កម្ពុជាឡើងវិញនៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៨០ ដំបូងក្នុងតម្លៃ៤រៀល ស្មើនឹង១ដុល្លារអាមេរិក ។ វាត្រូវបានបែងចែកជា១០កាក់ ឬ១០០សេន ។ ដោយសារតែមិនមានប្រាក់សម្រាប់វាដើម្បីជំនួសនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការរំខានធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋាភិបាលកណ្តាលបានប្រគល់ប្រាក់ថ្មីទៅឱ្យប្រជាជនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រើប្រាស់របស់ខ្លួន ។

 • ការបោះពុម្ពលើកទី៦ ឆ្នាំ១៩៧៩ ៖ ០.១រៀល (១កាក់) ០.២រៀល (២កាក់) ០.៥រៀល (៥កាក់) ១រៀល ៥រៀល ១០រៀល ២០រៀល និង៥០រៀល ។
 • ការបោះពុម្ពលើកទី៧ ឆ្នាំ១៩៨៧ ៖ ៥រៀល និង១០រៀល ។
 • ការបោះពុម្ពលើកទី៨ ឆ្នាំ១៩៩០ - ៩២ ៖ ៥០រៀល ១០០រៀល និង៥០០រៀល ។
 • ការបោះពុម្ពលើកទី៩ ឆ្នាំ១៩៩២ - ៩៣ ៖ ២០០រៀល ១,០០០រៀល* និង២,០០០រៀល* ។ (*មិនបានចេញបោះពុម្ពផ្សាយ)
 • ការបោះពុម្ពលើកទី១០ ឆ្នាំ១៩៩៥ ៖ ១,០០០រៀល ២,០០០រៀល ៥,០០០រៀល ១០,០០០រៀល ២០,០០០រៀល ៥០,០០០រៀល និង១០០,០០០រៀល ។
 • ការបោះពុម្ពលើកទី១១ ឆ្នាំ១៩៩៥ - ៩៩ ៖ ១០០រៀល ២០០រៀល ៥០០រៀល និង១,០០០រៀល ។
 • ការបោះពុម្ពលើកទី១២ ឆ្នាំ២០០១ - ០៧ ៖ ៥០រៀល ១០០រៀល ៥០០រៀល ១,០០០រៀល ២,០០០រៀល ៥,០០០រៀល ១០,០០០រៀល ៥០,០០០រៀល ។
 • ការបោះពុម្ពលើកទី១៣ ឆ្នាំ២០០៨ - ១៣ ៖ ១០០រៀល ៥០០រៀល ១,០០០រៀល ២,០០០រៀល ១០,០០០រៀល ២០,០០០រៀល ៥០,០០០រៀល និង១០០,០០០រៀល ។
 • ការបោះពុម្ពលើកទី១៤ ឆ្នាំ២០១៦ ៖ ១,០០០រៀល និង៥,០០០រៀល ។
 • ការបោះពុម្ពលើកទី១៥ ឆ្នាំ២០១៨ ៖ ២០,០០០រៀល ។

អត្រាប្ដូរប្រាក់សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា[កែប្រែ]

ល.រ. កាលបរិច្ឆេទ រៀល(៛) ដុល្លារអាមេរិក ($) ដុល្លារអាមេរិក ($) រៀល(៛) ពិពណ៌នា
៧ មករា ១៩៧៩ - ២៨ មេសា ១៩៨៩ ១៛ ០.០០៤១$ ១$ ២៤៤.៩១៦៧៛ ប្រាក់រៀលថយតម្លៃ ០.០០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារឡើង ០.០០% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីចុងឆ្នាំ១៩៧៩[១០]

អត្រាប្ដូរប្រាក់សម័យរដ្ឋកម្ពុជា[កែប្រែ]

ល.រ. កាលបរិច្ឆេទ រៀល (៛) ដុល្លារអាមេរិក ($) ដុល្លារអាមេរិក ($) រៀល (៛) ពិពណ៌នា
២៩ មេសា ដល់ ៣១ ធ្នូ ១៩៨៩ ១៛ ០.០០៤១$ ១$ ២៤៤.៩១៦៧៛ ប្រាក់រៀលថយតម្លៃ ០.០០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារឡើង ០.០០% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី០៥ មេសា ឆ្នាំ១៩៧៤[១១]
១ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៦.២៥៛ ប្រាក់រៀលថយតម្លៃ ៤២.៥៤% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារឡើង ៧៤.០៤% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៤[១២]
២ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២៥.១៤៤៧៛ ប្រាក់រៀលកើនតម្លៃ ០.២៦% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារថយតម្លៃ ០.២៦% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[១៣]
៣ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤៣០.១៩៨២៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -១.១៧% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +១.១៩% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[១៤]
៤ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៨.៦១៣៣៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៣៧% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៣៧% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[១៥]
៥-៧ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៦.៧០៧៥៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៤៥% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៤៤% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[១៦]
៨ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២១.៧១០៨៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +១.១៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -១.១៧% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[១៧]
៩ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២១.៦៦៥៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.០១% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.០១% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[១៨]
១០ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៩.៨១០៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៤៤% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៤៤% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[១៩]
១០ ១១ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២២.២៩៧៩៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៥៩% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៥៩% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[២០]
១១ ១២ - ១៤ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២១.៤៨៤១៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.១៩% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.១៩% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[២១]
១២ ១៥ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២១.១៣២៣៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.០៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.០៨% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[២២]
១៣ ១៦ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៦.៩១៤៩៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -១.៣៥% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +១.៣៧% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[២៣]
១៤ ១៧ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២៤.០៣៧៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៦៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៦៧% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[២៤]
១៥ ១៨ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៥.៨០៩០៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៤២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៤២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[២៥]
១៦ ១៩ - ២១ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៩.២៧៤១៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៨១% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៨១% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[២៦]
១៧ ២២ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៩.៤០០៧៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.០៣% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.០៣% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[២៧]
១៨ ២៣ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៦.៨៩៣៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៥៩% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៥៨% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[២៨]
១៩ ២៤ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២១.៤៥៦២៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +១.២៩% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -១.២៧% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[២៩]
២០ ២៥ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២២.៤៨៣៥៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.២៤% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.២៤% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[៣០]
២១ ២៦-២៨ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២២.៤០៦៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.០២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.០២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[៣១]
២២ ២៩ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៨.៧៩២៦៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៨៦% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៨៦% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[៣២]
២៣ ៣០ មករា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៩.៤៣៧២៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.១៥% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.១៥% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[៣៣]
២៤ ៣១ មករា ១៩៩០ ១៛ ០,០០២៤$ ១$ ៤២០,៣៩៥៧៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០,២៣% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០,២៣% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៣០ មករា ឆ្នាំ១៩៩០[៣៤]
២៥ ១ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៩.៨៧៩៦៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.១២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.១២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩០[៣៥]
២៦ ២ - ៤ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២០.៣៨១៨៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.១២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.១២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៣៦]
២៧ ៥ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៨.៩៧៨៥៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៣៣% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៣៣% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៣៧]
២៨ ៦ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៣.៧១៩៧៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +១.២៧% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -១.២៦% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៣៨]
២៩ ៧ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៣.៣៤៧២៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.០៩% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.០៩% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៣៩]
៣០ ៨ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៦.៧៥៤៧៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៨២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៨២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៤០]
៣១ ៩ - ១១ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៧.៧៣៨៦៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.២៤% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.២៤% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៤១]
៣២ ១២ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៧.៩៧៥១៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.០៦% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.០៦% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៤២]
៣៣ ១៣ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២០.៨០៥៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៦៧% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៦៨% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៤៣]
៣៤ ១៤ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៨.០៣៦៨៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៦៦% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៦៦% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៤៤]
៣៥ ១៥ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៨.៩៥១០៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.២២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.២២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៤៥]
៣៦ ១៦ - ១៨ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២២.៣៦៤៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៨១% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៨១% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៤៦]
៣៧ ១៩ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០,០០២៤$ ១$ ៤១៧.៨៣១១៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +១.០៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -១.០៧% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៤៧]
៣៨ ២០ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០,០០២៤$ ១$ ៤១៧.៦០១៧៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.០៥% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.០៥% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៤៨]
៣៩ ២១ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៥.៥២៧៩៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៥% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៥% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៤៩]
៤០ ២២ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៦.៨៧៤០៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៣២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៣២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៥០]
៤១ ២៣ - ២៥ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៧.១៩១៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.០៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.០៨% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៥១]
៤២ ២៦ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៩.៦២៣៧៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៥៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៥៨% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៥២]
៤៣ ២៧ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២០.៨៩៩២៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៣០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៣០% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៥៣]
៤៤ ២៨ កុម្ភៈ ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២១.០៥៩២៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.០៤% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.០៤% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៥៤]
៤៥ ១ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៥.៧៦២៧៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -១.១០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +១.១២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩០[៥៥]
៤៦ ២​ - ៤ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៦.៥៥០៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.១៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.១៨% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៥៦]
៤៧ ៥ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២៤.០៤៧៩៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៥៩% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៥៩% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៥៧]
៤៨ ៦ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២៣.១៩៥៧៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.២០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.២០% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៥៨]
៤៩ ៧ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២៥.៣៥០៥៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៥១% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៥១% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៦ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៥៩]
៥០ ៨ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២៤.៤៣៦៥៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.២២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.២១% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៦០]
៥១ ៩ - ១១ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២៥.២៧៩៥៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.២០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតំលៃ +០.២០% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៦១]
៥២ ១២ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៦.៩៣៦៣៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៣៩% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតំលៃ +០.៣៩% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៦២]
៥៣ ១៣ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៩.១៨០១៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៥២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៥៣% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៦៣]
៥៤ ១៤ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៨.៣១៧៩៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.២០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.២០% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៦៤]
៥៥ ១៥ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៧.៦៧៨០៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.១៥% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.១៥% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៦៥]
៥៦ ១៦-១៨ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២៤.៦៥៥៨៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៧១% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៧១% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៦៦]
៥៧ ១៩ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២១.៤៥២៧៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៧៦% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៧៥% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៦៧]
៥៨ ២០ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២២.១៣៣៥៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.១៦% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.១៦% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៦៨]
៥៩ ២១ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៦.៧៣៩៧៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -១.០៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +១.០៩% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៦៩]
៦០ ២២ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៧.៨៣២៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.២៦% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.២៦% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៧០]
៦១ ២៣-២៥ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៦.៦៣៦១៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.២៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.២៨% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៧១]
៦២ ២៦ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៧.៣០៥១៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.១៦% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.១៦% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៧២]
៦៣ ២៧ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៧.៤៨៤៣៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.០៤% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.០៤% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៧៣]
៦៤ ២៨ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៣$ ១$ ៤២៦.៥៧៥៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.២១% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.២១% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៧៤]
៦៥ ២៩ មីនា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២៤.០៩៧៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៥៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៥៨% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៧៥]
៦៦ ៣០ - ៣១ មីនា - ១ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២២.២៣៤៩៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៤៤% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៤៤% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩០[៧៦]
៦៧ ២ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២៤.៣៣៧៥៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០​.៥០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៥០% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៧៧]
៦៨ ៣ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២៣.៩៣៥១៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.០៩% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.០៩% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៧៨]
៦៩ ៤ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២២.៧៣២៣៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.២៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.២៨% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៧៩]
៧០ ៥ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២២.៩៧០៩៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.០៦% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.០៦% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៨០]
៧១ ៦ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២២.៥៤៦៥៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.១០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.១០% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៨១]
៧២ ៦ - ៨ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២២.៥៤៦៥៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.១០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.១០% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០​[៨២]
៧៣ ៩ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២១.០៩៤០៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៣៤% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៣៤% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៨៣]
៧៤ ១០ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២១.៥៨៨៧៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.១២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.១២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៨៤]
៧៥ ១១ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៧.៨៩២៨៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៨៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៨៨% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៨៥]
៧៦ ១២-១៦ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៨,០០៥៩៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.០៣% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.០៣% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៨៦]
៧៧ ១៧ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៩.៥១៦៦៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៣៦% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៣៦% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៨៧]
៧៨ ១៨ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៨.៩៤០៧៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.១៤% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.១៤% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៨៨]
៧៩ ១៩ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៦.៩៤២៣៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៤៨% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៤៨% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៨៩]
៨០ ២០ - ២២ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៨.៩៧៥១៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៤៩% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៤៩% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៩០]
៨១ ២៣ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២២.៣៥៣៩៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៨០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៨១% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៩១]
៨២ ២៤ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២២.៤៣៤៤៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ - ០.០២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.០២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៩២]
៨៣ ២៥ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤២១.៥០៥០៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.២២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.២២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៩៣]
៨៤ ២៦ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៧.៤៧៨៥៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.៩៦% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.៩៦% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៩៤]
៨៥ ២៧ - ២៩ មេសា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៩.១៣៧១៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.៤០% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.៤០% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៩៥]
៨៦ ៣០ មេសា - ០១ ឧសភា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៨.៧៦៥១៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ +០.០៩% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ -០.០៩% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩០[៩៦]
៨៧ ០២ ឧសភា ១៩៩០ ១៛ ០.០០២៤$ ១$ ៤១៩.៦៨២៥៛ ប្រាក់រៀលតម្លៃ -០.២២% ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃ +០.២២% ធៀបនឹងអត្រាកាលពីថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩០[៩៧]

អត្រាប្ដូរប្រាក់សម័យអ៊ុនតាក់[កែប្រែ]

អត្រាប្ដូរប្រាក់សម័យព្រះរាជាណាចក្រទីពីរមកដល់បច្ចុប្បន្ន[កែប្រែ]

ក្រដាសប្រាក់ដែលត្រូវបានចេញនាពេលបច្ចុប្បន្ន[កែប្រែ]

 • ១០០រៀល (បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០១ និងថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥)
 • ៥០០រៀល (បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០២ និងថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤)
 • ១,០០០រៀល (បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៦ និង ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧)
 • ២,០០០រៀល (បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨ និងថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣)
 • ៥,០០០រៀល (បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០១ និងថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧)
 • ១០,០០០រៀល (បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០១ និងថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥)
 • ១៥,០០០រៀល (បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩)
 • ២០,០០០រៀល (បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨ និងថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨)
 • ៥០,០០០រៀល (បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០១ និងថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤)
 • ១០០,០០០រៀល (បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣)
រូបភាព តម្លៃមុខ វិមាត្រ ពណ៌ចម្បង ការពិពណ៌នា កាលបរិច្ឆេទនៃ
ផ្នែកខាងមុខ ផ្នែកខ្នង ផ្នែកខាងមុខ ផ្នែកខ្នង ការបោះពុម្ព ចេញផ្សាយ នការដកប្រាក់ នការបញ្ឈប់
៥០រៀល ១៣០×៦០មិល្លីម៉ែត្រ ​ត្នោត​ចាស់និងលឿងត្នោត ប្រាសាទបន្ទាយស្រី ទំនប់ ២០០២ ២៩ សីហា ២០០២ current
១០០រៀល ១៣០×៦០មិល្លីម៉ែត្រ ពណ៌ស្វាយត្នោតនិងបៃតង វិមានឯករាជ្យ សាលា ២០០១ ៩ សីហា ២០០១ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
១០០រៀល ១៣៨×៦៤មិល្លីម៉ែត្រ ទឹកក្រូចនិងពណ៌ត្នោត នាគ(ពស់ទេវកថា) ក្បាល ព្រះពុទ្ធ សម្តេចនរោត្តមសីហនុជាព្រះសង្ឃវ័យក្មេង រូបចម្លាក់ខ្មែរ វត្តព្រះកែវមរកត ពុទ្ធ ២០១៤ ១៤ មករា ២០១៥ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
៥០០រៀល ១៣៨×៦៤មិល្លីម៉ែត្រ ក្រហមនិងស្វាយ ប្រាសាទអង្គរវត្ត ស្ពានគីសូណាជាងមេគង្គ ២០០២ ៤ មេសា ២០០៣ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
៥០០រៀល ១៣៨×៦៤មិល្លីម៉ែត្រ ពណ៌ផ្កាឈូកនិងប្រផេះ នាគ (mythical snake) head, arms, king Norodom Sihamoni Neak Loeung Bridge, Kizuna bridge over the Mekong River, monument, frieze ២០១៤ ១៤ មករា ២០១៤ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
១០០០រៀល ១៣៨×៦៤មិល្លីម៉ែត្រ ពណ៌ត្នោតនិងផ្កាឈូក ប្រាសាទខាងត្បូងប្រាសាទបាយ័ន កំពង់​ផែ​ស្វយ័តនៃកំពង់សោម ២០០៥ ៦ មករា ២០១៦ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
១០០០រៀល ១៤៦×៦៨មិល្លីម៉ែត្រ ពណ៌ស្វាយនិងខៀវ នាគ (ពស់ទេវកថា) head, ព្រះលញ្ឆករ ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុ Royal palace throne room, "កិន្នរី" (ពាក់កណ្តាលមនុស្ស បក្សីពាក់កណ្តាល) ២០១៦ ២៥ តុលា ២០១៧ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
២០០០រៀល ១៤៦×៦៨មិលី្លម៉ែត្រ ពណ៌បៃតង ខ្មៅ និងលឿង ប្រាសាទព្រះវិហារ អង្គរវត្តនិងការងារវាល ២០០៧ ៣ មករា ២០០៨ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
៥០០០រៀល ១៤៦×៦៨មិល្លីម៉ែត្រ បៃតងនិងប្រផេះ នរោត្តម សីហនុ ស្ពានកំពង់ក្តី (ខេត្តសៀមរាប) ២០០១ ៦ មេសា ២០០១ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
៥០០០រៀល ១៤៦×៦៨មិល្លីម៉ែត្រ ស្វាយនិងត្នោត នាគ (ពស់ទេវកថា) head, vessel, ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុពាក់ខ្សែក្រវាត់ នាគ (ពស់ទេវកថា) head, ស្ពានកំពង់ក្ដី (ខេត្តសៀមរាប), freezes, chariot ២០១៥ ២៥ តុលា ២០១៧ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
១០០០០រៀល ១៤៦×៦៨មិល្លីម៉ែត្រ ស្វាយ ត្នោត និងខៀវ នរោត្តម សីហនុ ព្រះបរមរាជវាំង ២០០១ ៦ មេសា ២០០១ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
១០០០០រៀល ១៤៦×៦៨មិល្លីម៉ែត្រ ខៀវ នាគ (ពស់ទេវកថា); សម្ដេចនរោត្ដម សីហមុនី Neak Pean (entwined serpents) archeological ruins of Buddhist temple on circular island in Preah Khan Baray, Angkor; stone statue of horse, Balaha ២០១៥ ១៥ ឧសភា ២០១៥ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
២០,០០០រៀល ១៥៥×៧២មិល្លីម៉ែត្រ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រាសាទបន្ទាយស្រី ២០០៨ ៥ ធ្នូ ២០០៨ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
២០,០០០រៀល ១៥៥×៧២មិល្លីម៉ែត្រ នរោត្ដម សីហមុនី អង្គរវត្ត, Four faces of the Bodhisattva Avalokitesvara ២០០៨ ៥ ធ្នូ ២០០៨ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
៥០០០០រៀល ១៥០×៧០មិល្លីម៉ែត្រ ពណ៌ខៀវ ស្វាយ និងត្នោត នរោត្តម សីហនុ អង្គរវត្ត ២០០១ ៦ មេសា ២០០១ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
៥០០០០រៀល ១៥៥×៧២មិល្លីម៉ែត្រ ត្នោត នាគ (ពស់ទេវកថា) នរោត្តមសីហនុ ប្រាសាទកោះកេរ រូបចម្លាក់នៃដំរីទារក ២០១៣ ៦ ឧសភា ២០១៤ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន
ទំព័រគំរូ:Standard banknote table notice

កាក់[កែប្រែ]

កាក់ដំបូងគេគឺកាក់ ៥សេន ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩ និងធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម ។ ពីឆ្នាំ១៩៧៩ដល់ឆ្នាំ១៩៩៣ ខ្មែរមិនមានកាក់ត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៀតទេ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩៤ នៅពេលដែលកាក់៥០ ១០០ ២០០ និង៥០០រៀល ត្រូវបានគេផ្សាយ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កាក់ប្រភេទទាំងនេះមិនបានរកឃើញក្នុងជីវភាពជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមយើងទៀតឡើយ ។

ការប្រើប្រាស់ដំណាលគ្នាជាមួយរូបិយប័ណ្ណបរទេស[កែប្រែ]

នៅតំបន់ជនបទ ប្រាក់រៀលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការទិញស្ទើរតែទាំងអស់ទាំងធំនិងតូច ។ ទោះជាយ៉ាងណា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ផងដែរជាពិសេសនៅទីក្រុង និងតំបន់ទេសចរណ៍ ។ នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅជិតព្រំដែនថៃដូចជាប៉ៃលិននិងប៉ោយប៉ែត ប្រាក់បាតថៃក៏ត្រូវបានប្រើផងដែរ ។ ប្រាក់ដុងវៀតណាមក៏ត្រូវបានប្រើផងដែរនៅច្រកព្រំដែនដូចជាក្រុងបាវិត នៃខេត្តស្វាយរៀង ។

ការចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារនៅកំឡុងទសវត្សឆ្នាំ១៩៨០ និងបន្តរហូតដល់ដើមទសវត្សឆ្នាំ១៩៩០ នៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ ហើយជនភៀសខ្លួនក៏បានចាប់ផ្តើមយកប្រាក់ទៅផ្ទះខ្លួនវិញ ហើយអតិផរណាលុយនោះឡើងខ្ពស់ទៅដល់១៧៧%ក្នុងមួយឆ្នាំ បានកាត់បន្ថយនូវទំនុកចិត្តលើប្រាក់រៀល ។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩១ដល់ឆ្នាំ១៩៩៣ អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានដាក់បុគ្គលិកចំនួន២២,០០០នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលការចំណាយនេះតំណាងឱ្យមួយភាគធំនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ។ == សូមមើលផងដែរ ==កាក់រៀលនៅឆ្នាំ១៩០៤ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. Fxtop Company
 2. Fxtop Company
 3. Fxtop Company
 4. Fxtop Company
 5. Fxtop Company
 6. Fxtop Company
 7. សៀវភៅ វិចារណកថា ឌុក រ៉ាស៊ី អត្ថបទលេខ៥៧ ចំណងជើង អយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមជាតិ ទំព័រ១៩៨
 8. Fxtop Company
 9. Fxtop Company
 10. Fxtop Company
 11. Fxtop Company
 12. Fxtop Company
 13. Fxtop Company
 14. Fxtop Company
 15. Fxtop Company
 16. Fxtop Company
 17. Fxtop Company
 18. Fxtop Company
 19. Fxtop Company
 20. Fxtop Company
 21. Fxtop Company
 22. Fxtop Company
 23. Fxtop Company
 24. Fxtop Company
 25. Fxtop Company
 26. Fxtop Company
 27. Fxtop Company
 28. Fxtop Company
 29. Fxtop Company
 30. Fxtop Company
 31. Fxtop Company
 32. Fxtop Company
 33. Fxtop Company
 34. Fxtop Company
 35. Fxtop Company
 36. Fxtop Company
 37. Fxtop Company
 38. Fxtop Company
 39. Fxtop Company
 40. Fxtop Company
 41. Fxtop Company
 42. Fxtop Company
 43. Fxtop Company
 44. Fxtop Company
 45. Fxtop Company
 46. Fxtop Company
 47. Fxtop Company
 48. Fxtop Company
 49. Fxtop Company
 50. Fxtop Company
 51. [hhttps://fxtop.com/en/historical-exchange-rates-comparison.php?C1a=KHR&C1b=USD&C2a=USD&C2b=KHR&C3a=&C3b=&C4a=&C4b=&C5a=&C5b=&C6a=&C6b=&DD1=22&MM1=02&YYYY1=1990&C7a=&C8a=&C9a=&C10a=&C7b=&C8b=&C9b=&C10b=&B=1&P=&I=1&DD2=23&MM2=02&YYYY2=1990&M=1&btnOK=Go%21 Fxtop Company]
 52. Fxtop Company
 53. Fxtop Company
 54. Fxtop Company
 55. Fxtop Company
 56. Fxtop Company
 57. Fxtop Company
 58. Fxtop Company
 59. Fxtop Company
 60. Fxtop Company
 61. Fxtop Company
 62. Fxtop Company
 63. Fxtop Company
 64. Fxtop Company
 65. Fxtop Company
 66. Fxtop Company
 67. Fxtop Company
 68. Fxtop Company
 69. Fxtop Company
 70. Fxtop Company
 71. Fxtop Company
 72. Fxtop Company
 73. Fxtop Company
 74. Fxtop Company
 75. Fxtop Company
 76. Fxtop Company
 77. Fxtop Company
 78. Fxtop Company
 79. Fxtop Company
 80. Fxtop Company
 81. Fxtop Company
 82. Fxtop Company
 83. Fxtop Company
 84. Fxtop Company
 85. Fxtop Company
 86. Fxtop Company
 87. Fxtop Company
 88. Fxtop Company
 89. Fxtop Company
 90. Fxtop Company
 91. Fxtop Company
 92. Fxtop Company
 93. Fxtop Company
 94. Fxtop Company
 95. Fxtop Company
 96. Fxtop Company
 97. Fxtop Company