២កាក់(ឆ្នាំ១៩៧៩)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

2កាក់[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]