៥០,០០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៩៨)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

50,000រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]