៥០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៩១)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

500រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]