១០០,០០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៩៥)

ពីវិគីភីឌា

===100,000រៀលហ


មើលផងដែរ[កែប្រែ]