១រៀល(ឆ្នាំ១៩៥៥)

ពីវិគីភីឌា

1រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]