៥០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៥៦)

ពីវិគីភីឌា

500រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]