១០,០០០រៀល(ឆ្នាំ២០០១)

ពីវិគីភីឌា

10,000រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]