២,០០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៩២)

ពីវិគីភីឌា

2,000រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]