២,០០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៩២)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

2,000រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]