១០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៧៥)

ពីវិគីភីឌា

100រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]