២០រៀល(ឆ្នាំ១៩៥៦)

ពីវិគីភីឌា

20រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]