១០រៀល(ឆ្នាំ១៩៥៥)

ពីវិគីភីឌា

10រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]