គងវង់ធំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
គងវង្សធំឬគងងងឹត។ មួយនេះគឺជាកំណែថៃ។

គងចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺគងវង់តូច និងគងវង់ធំ។ គងទាំងពីរវង់មានលក្ខណៈសណ្ឋានដូចគ្នា ប៉ុន្តែមានទំហំ និងផ្លែសំនៀងមិនដូចគ្នាទេ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]