ស្គរឆៃយ៉ាំ

ពីវិគីភីឌា
ស្គរឈីយយូ ពីរូបថតឆ្នាំ 2435 ។ ផ្ទាំងស្គរល្មមទំហំនេះសព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានគេហៅថាស្គរឆៃយាម ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]