ភាសាលាវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភាសាផ្លូវការនៅឡាវគឺភាសាលាវដែលស្ថិតនៅក្នុងអម្បូរភាសាតៃ។ ភាសាបារាំងដែលមានប្រើជាទូទៅក្នុង ជួររដ្ឋាភិបាលនិងពាណិជ្ជកម្មបានចុះទន់ខ្សោយបន្ដិចម្ដងៗ ខណៈការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានកើនឡើងជាលំដាប់។ ភាសាឡាវក្នុងតំបន់នីមួយៗ មានសំនៀងខុសៗគ្នា ដូចជាជនជាតិឡាវក្នុងហ្លួងព្រះបាងមានសំនៀងស្រដៀងនឹងជនជាតិភាគខាងជើងរបស់ថៃ។ ចំណែកជនជាតិឡាវក្នុងក្រុងវៀងចន្ទនិងសុផាដនមានសំនៀង ដូចជនជាតិឦសាន របស់ថៃ។ ដូចនេះហើយទើបគេនិយាយថាបើចេះភាសាថៃនឹងឆាប់យល់ភាសាឡាវបាន។