៥០០រៀល(ឆ្នាំ១៩៧៣)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

5,000រៀល[កែប្រែ]

5,000រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]