Jump to content

គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក

ពីវិគីភីឌា
គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក
អក្សរ​កាត់ESCAP
ស្ថាបនា28 March 1947; 77 ឆ្នាំកន្លងទៅ (1947-០៣-28)
ប្រភេទសរីរាង្គបឋម - សាខាប្រចាំតំបន់ (Primary Organ – Regional Branch)
ឋានៈ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់សកម្ម
ទី​ស្នាក់ការកណ្ដាលបាងកក, ថៃ
Head
លេខាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក
អាមីដា សាល់សៀ អាលីចាបាណា
អង្គការ​មេ
ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
គេហទំព័រwww.unescap.org
Portal icon តោរណៈPolitics
ផែនទីបង្ហាញពីរដ្ឋជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក។

គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ( ESCAP ) គឺជាគណៈកម្មការមួយក្នុងចំណោមគណៈកម្មការថ្នាក់តំបន់ទាំងប្រាំ ដែលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ[១] វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ី និងចុងបូព៌ា ក៏ដូចជាជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងតំបន់ និងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃពិភពលោក។

គណៈកម្មការនេះមានសមាជិកចំនួន ៥៣ ប្រទេស និងសមាជិករងចំនួន៩ ដែលភាគច្រើនមកពីតំបន់ អាស៊ី និង ប៉ាស៊ីហ្វិក[២] ក្រៅ​ពី​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក សមាជិក​របស់​គណៈកម្មការ​នេះ​រួម​មាន​ប្រទេស​បារាំង ហូឡង់ ចក្រភព​អង់គ្លេស និង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។

តំបន់ដែលគ្របដណ្ដប់ដោយគណៈកម្មាការនេះមានប្រជាជនចំនួន៤.១ពាន់លាននាក់ ឬ ២/៣ នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោក ដែលធ្វើឱ្យគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក មានភាពទូលំទូលាយបំផុតនៃគណៈកម្មការថ្នាក់តំបន់ទាំងប្រាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ [៣]

ប្រវត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

គណៈកម្មការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៅថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៤៧ ជាគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាស៊ី និងចុងបូព៌ា ( ECAFE ) ដើម្បីជួយក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយសង្គ្រាម។ អាណត្តិសំខាន់របស់វាគឺ "ផ្តួចផ្តើម និងចូលរួមក្នុងវិធានការសម្របសម្រួលសកម្មភាពរួមគ្នាសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃអាស៊ី និងចុងបូព៌ា"។ [៤]

នៅថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៧៤ គណៈកម្មការនេះត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមសម្រាប់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក ( ESCAP ) ដោយក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមនៃការងាររបស់គណៈកម្មការ ក៏ដូចជាទីតាំងភូមិសាស្រ្តនៃសមាជិករបស់ខ្លួន។[៥]

វិសាលភាព[កែប្រែ]

គណៈកម្មាការនេះធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតមួយចំនួនដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងតំបន់ តាមរយៈគម្រោងតម្រង់ទិសលទ្ធផល ជំនួយបច្ចេកទេស និងការកសាងសមត្ថភាពដល់រដ្ឋជាសមាជិកនៅក្នុងតំបន់ដូចខាងក្រោម៖ [៣]

 • គោលនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍន៍ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច
 • ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ
 • ការដឹកជញ្ជូន
 • ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម
 • បរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព
 • បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ
 • ស្ថិតិ
 • សកម្មភាពអនុតំបន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍
 • ថាមពល

លើសពីនេះ គណៈកម្មការផ្តល់វេទិកាមួយសម្រាប់រដ្ឋជាសមាជិករបស់ខ្លួន ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ និងសកម្មភាពសមូហភាពក្នុងការស្វែងរក របៀបវារៈឆ្នាំ២០៣០ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព[៣]

រដ្ឋជាសមាជិក[កែប្រែ]

មាន​រដ្ឋ​ជា​សមាជិក ​ពេញ​លេញ​ចំនួន៥៣ និង​សមាជិក​សហការ​ចំនួន៩ ដែល​រដ្ឋ​ចំនួន​បួន​មិន​មាន​ទីតាំង​ភូមិសាស្ត្រ​នៅ ​អាស៊ី​អូសេអានី ​ទេ។

រដ្ឋសមាជិកពេញលេញ[កែប្រែ]

ប្រទេសខាងក្រោមគឺជារដ្ឋសមាជិកពេញលេញនៃគណៈកម្មការ៖ [២]

*  អាហ្វហ្កានីស្ថាន# (24 April 1953)

សមាជិករង[កែប្រែ]

ប្រទេស និងដែនដីខាងក្រោមគឺជាសមាជិកសហការនៃគណៈកម្មការ៖ [២]

ទីតាំង[កែប្រែ]

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល[កែប្រែ]

ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់គណៈកម្មការនៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ

គណៈកម្មាការនេះ មានទីតាំងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៃសាធារណៈរដ្ឋចិន ចាប់តាំងពីគ្រឹះរបស់ខ្លួនរហូតដល់ឆ្នាំ១៩៤៩ នៅពេលដែលវាបានផ្លាស់ប្តូរទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ខ្លួនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ[៥]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. United Nations Economic and Social Council (n.d.). "Subsidiary Bodies of ECOSOC". United Nations Economic and Social Council. United Nations. Retrieved 27 December 2018.
 2. ២,០ ២,១ ២,២ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (n.d.). "ESCAP Member States and Associate Members". United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. United Nations. Retrieved 27 December 2018. Cite error: Invalid <ref> tag; name "Member States" defined multiple times with different content
 3. ៣,០ ៣,១ ៣,២ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (n.d.). "About ESCAP". United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. United Nations. Retrieved 27 December 2018. Cite error: Invalid <ref> tag; name "About" defined multiple times with different content
 4. Eសហប្រជាជាតិ R 37(IV) Economic Commission for Asia and the Far East នៅថ្ងៃ 28 March 1947
 5. ៥,០ ៥,១ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (n.d.). "History". United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. United Nations. Retrieved 27 December 2018. Cite error: Invalid <ref> tag; name "History" defined multiple times with different content